...

De drie kinderartsen van de campus Henri Serruys van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende hebben hun ontslag ingediend. "Het is een schrijnend verhaal", zegt één van hen, Dr. Marc Naert, aan Artsenkrant. "We verzuipen in het werk en de directie blokkeert elke poging om lokaal met het AZ Damiaan samen te werken." In Oostende slaat het nieuws in als een bom. Het ontslag dat kinderartsen Ann Verschelde, Mieke Depraetere en Marc Naert zelf indienden bij het fusieziekenhuis AZ Sint-Jan Brugge-Oostende gaat eind deze maand al in. Maar het is meer dan een louter Oostendse aangelegenheid. De onderliggende problematiek is herkenbaar en relevant voor alle pediaters en ziekenhuisartsen. Lokale politiek De drie verlaten de campus Henri Serruys eind deze maand omdat de geplande samenwerking met de pediatrieafdeling van het nabijgelegen AZ Damiaan veel te lang aansleept. De directie van het Brugse AZ Sint-Jan, waar de campus Serruys toe behoort, heeft de samenwerking met Damiaan nu weer uitgesteld tot 2013. "Het is een lang en moeilijk verhaal, de directie handelde op een manier die volledig indruist tegen de belangen van de kinderartsen", verzucht Dr. Marc Naert. "Schaalvergroting is overal aan de orde van de dag in de kindergeneeskunde. Hier in Oostende was dat perfect mogelijk, de samenwerking met de drie collega's pediaters van AZ Damiaan - waar nota bene twee jaar aan gewerkt is - was zo goed als rond. Maar dan stel je vast dat de lokale politiek de hele zaak blokkeert. Het is ronduit dégoutant. De directie weigert zelfs nog contact met ons", zegt hij aan Artsenkrant. Honderd vacatures Dokter Naert werkt vanaf december voorlopig privé voort, hij maakt zich sterk dat hij snel elders aan de slag kan. Zijn twee collega's nemen eerst een adempauze. "Er zijn honderd vacatures voor pediaters in Vlaanderen alleen al, dus we maken ons geen zorgen." Voor de directie van het fusieziekenhuis Sint-Jan ligt dat enigszins anders. Hoe moet het verder met de kindergeneeskunde in de Oostendse campus? Drie pediaters zijn nu eenmaal nodig om een dienst kindergeneeskunde uit te baten. Een dienstenassociatie met de pediaters van het nabijgelegen Damiaanziekenhuis had een einde kunnen maken aan het moordend hoge werkritme en de permanenties van één dag op de drie bovenop de zware dagtaak, zegt Dr. Naert. "Iedereen stond hierachter. Maar een toezegging van de directie dat het menens is met de samenwerking met het Damiaanziekenhuis bleef maar uit. Dan moet je wel je conclusies trekken." Geen communicatie Hoe het zover is kunnen komen? Marc Naert: "Een combinatie van verschillende factoren: lokale politiek waar het ego primeert op het gezond verstand. Verder de overname door Sint-Jan Brugge waardoor je als Oostendse artsen in de medische raad plots in de minderheid verzeilt. En waarbij je helaas moet vaststellen dat niemand in Brugge wakker ligt van de campus Serruys. Reken daar nog een ziekenhuisdirecteur bij (Hans Rigauts, nvdr) die weigert te communiceren en zeker niet begaan is met kwaliteit." Van een samenwerking met de Brugse pediaters, zoals de directie van het AZ Sint-Jan liever zou zien, viel helemaal niets te verwachten, zegt Naert. "Dat wordt die collega's uit Brugge ook maar opgedrongen, die zien dat helemaal niet zitten. Toen ik onlangs een operatie aan de schouder moest ondergaan, hebben ze geweigerd ons uit de nood te helpen. Het ging toen maar over twee weken. Nu zullen ze wel verplicht worden om wachten te lopen in Brugge en Oostende. Hoe ze dat gaan klaarspelen? Ik weet het ook niet."Onwettelijk Hans Rigauts, algemeen directeur van Sint-Jan Brugge-Oostende, kondigde al aan dat er vanaf december elke dag pediaters van Brugge naar Oostende zullen overkomen. "Maar dat is onwettelijk", zegt Dr. Naert, "omdat die artsen na een oproep niet binnen het kwartier in Oostende geraken. Het is 30 minuten rijden van deur tot deur, zonder file. Dan ben je nog niet op de afdeling, dat duurt ook nog eens tien minuten." Hij gelooft overigens niet meer dat de associatie met AZ Damiaan er ooit nog zal komen.