...

De iMinds onderzoekers probeerden in eerste instantie te achterhalen welke informatie de deelnemers (vooral zogenaamde 'early adopters') bijhouden over hun gezondheid en levensstijl.En wat blijkt: 96% van de respondenten verzamelt effectief data omtrent één of meerdere activiteiten of parameters (zoals slaap, dagelijkse beweging, sport, gewicht, bloeddruk), zowel digitaal als niet-digitaal."We zien dat vrouwen vaker info over gewicht (72,1% vs. 62,7%), eten (41% vs. 24,2%), drinken (39,1% vs. 30,8%) en slaap (42,1% vs. 35,9%) verzamelen dan de mannelijke deelnemers", zegt prof. dr. An Jacobs (iMinds - VUB). "Wat het verzamelen van medische parameters betreft (zoals hartslag of bloeddruk), scoorden de mannen significant hoger (39% vs. 22,5%)."Daarnaast zien we dat mensen met een chronische aandoening significant meer info bijhouden over medische parameters zoals dagelijkse beweging (36,2% vs. 23,8%), inname van medicatie (43,9% vs. 12,8%), bloeddruk (30% vs. 7,9%), hartslag (36,2% vs. 23,8%) dan de anderen.Gezondheidsapps in het dokterskabinet Het tweede deel van het onderzoek draaide vooral rond het gebruik van gezondheidsapps en wearables. Zo verklaarde 48,8% van de deelnemers ooit een gezondheidsapp gebruikt te hebben.Het gebruik van gezondheidsapps is voorlopig erg vrijblijvend, ze worden amper gebruikt als onderdeel van de arts/patiënt-relatie (0,5%). Toch gaf bijna driekwart van de ondervraagden aan deze oplossingen te willen gebruiken wanneer een arts ze zou aanraden.