...

Eind 2016 vond de gezondheidsconferentie preventie plaats, wat leidde tot een nieuw strategisch plan voor preventie door 'gezonder leven', inclusief de preventiestrategieën om die te realiseren.De centrale doelstelling is, heel simpel, 'De Vlaming leeft gezonder in 2025'. Die doelstelling wordt dan vertaald in verschillende subdoelstellingen die telkens gericht zijn op een specifieke setting: 'Gezin bron van gezondheid', bijvoorbeeld. Of 'Gezondheid in onderwijs'. En 'Meer gezondheid in de zorg' - in totaal zo'n zeven. De bedoeling daarvan is dat de talrijke geplande acties zo kunnen passen in een 'health in all policies'.Het nieuwe preventieplan kwam niet uit de lucht gevallen. Voor 2016 was de Vlaamse gezondheidsdoelstelling 'gezonder leven' gericht op voeding en beweging, en ging ze over het gebruik van tabak, alcohol en drugs. Dat bleven in het nieuwe plan de centrale thema's - zonder dat dat andere thema's volledig uitsloot. De mogelijkheid van de toevoeging van nog andere grote thema's werd al van in het begin vooropgesteld. In de voorbije twee jaar werd het preventieplan tussentijds onder de loep genomen tijdens een 'participatief project' - dat wil zeggen dat het Agentschap Zorg en Gezondheid daarvoor ging samenzitten met een aantal partnerorganisaties.Dat mondde uit in een nota, die drie nieuwe thema's aan het plan toevoegt. Die nota werd woensdag door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement goedgekeurd.De drie nieuwe thema's zijn dus officieel: geestelijke gezondheidsbevordering, val- en fractuurpreventie, en mondzorg. De nota bestaat uit een lange lijst van acties, toegewezen aan de verschillende settings of subdoelstellingen.Thuisoefenprogramma's moeten bijvoorbeeld valincidenten bij ouderen helpen voorkomen - dat past in de subdoelstelling 'Gezondheid in eigen handen'.Woonzorgcentra kunnen een beroep doen op procesbegeleiders die tandarts of mondhygiënist zijn. Dat past in de subdoelstelling 'Meer gezondheid in de zorg'.Het project de Zorgsamen van Psyche vzw wordt toegevoegd aan de subdoelstelling 'Werken, ook aan gezondheid'.En tal van acties meer.Bij de uitbreiding van het preventieplan met deze nieuwe thema's hoort ook de formulering van nogal wat nieuwe indicatoren, waarvan het meten het inschatten van de geboekte vooruitgang mogelijk maakt.Wat het allemaal mag kosten, daar werd de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement ook in het ongewisse over gelaten.Het volledige terrein van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen is overigens nog veel breder. Dit gaat over de doelstelling 'gezonder leven'. Er zijn ook doelstellingen rond vaccinatie, bevolkingsonderzoek, suïcide en ongevallen in de privésfeer. Maar dat zijn dan weer andere verhalen.