...

Naar aanleiding van de studie van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen en UGent over spreiding van de MUG's kreeg Laurette Onkelinx in de Kamercommissie Volksgezondheid een vraag over de spoedeisende hulp. In acht gebieden in Vlaanderen duurt het dikwijls langer dan een kwartier voordat een MUG ter plaatse kan zijn.De vraagsteller - Rita De Bont (VB) - vond ook de precieze rol van de ambulanciers niet heel duidelijk.Minister Onkelinx legde uit dat het in de eerste plaats de dispatcher is in de hulpentrale, die op grond van de Belgische handleiding voor medische regulatie beslist om ofwel een gewone ambulance, ofwel een MUG-ploeg uit te sturen. De ambulancier mag geen diagnose stellen, maar hij moet wel vitale urgenties herkennen. Bij zo een urgentie moet hij onmiddellijk een MUG-team verwittigen.Minister Onkelinx verwijst vervolgens naar het proefproject of dit model met ambulances en MUG's niet versterkt kan worden met de PIT's. Ze stelt dat ze al voor de bekendmaking van de studie van de NRZV en UGent voor 2014 een uitbreiding van het project met drie nieuwe PIT's had gepland."Het recente advies van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen is dan ook een positief signaal", stelt de minister. "Het door mij opgestarte pilootproject heeft een meerwaarde en wordt nu zelfs al gezien als een onontbeerlijke schakel binnen de dringende geneeskundige hulpverlening."