...

Het gros van de extra 20 miljoen moet ziekenhuizen helpen de gestegen loonkosten van zorgkundigen te betalen: 14 miljoen euro wordt opzijgezet om de aanpassing van de weddeschaal voor deze groep te bekostigen.Nieuwe projectenMaar de regering had ook maatregelen in het vooruitzicht gesteld om de wachtdienst van de huisarts te verlichten, dat naar aanleiding van acties van Franstalige huisartsen. Die kloegen de onveiligheid van de wachtdienst aan na de ontvoering van een huisarts in Péruwelz.Voor de huisartsenwachtdienst wordt nu een extra bedrag van 2,95 miljoen euro vrijgemaakt. Dat kan gaan naar de oprichting van nieuwe wachtposten, de uitbreiding van het 1733-project, enzovoort.De minister van Volksgezondheid plant ook nog een bedrag van 2,8 miljoen euro voor haar Plan zeldzame ziekten: een half miljoen voor zorgcoördinatoren in de referentiecentra, een miljoen voor coördinatie en netwerken, 1,3 miljoen voor de versterking van referentiecentra, en 75.000 euro voor Orphanet Belgium.Er wordt ook een zevende overeenkomst gesloten met Eramse/HUDERF voor de functionele revalidatie van patiënten met neuromusculaire aandoeningen, goed voor een kwart miljoen euro.SpilindexHoe komt de regering aan het geld voor deze nieuwe initiatieven? Veertien miljoen komt van het uitstel van de indexering van het loon van gesalarieerd personeel. Bij overschrijding van de spilindex zal de aanpassing van het loon één maand worden uitgesteld.Daarnaast pikt de regering de 11 miljoen 'gereserveerde bedragen' in de begroting in: geld dat was begroot voor uitgaven in 2014 en 2015, maar dat niet zal worden uitgegeven omdat de voorziene maatregelen nog niet klaar zijn.