...

Vandaag verschijnen in het Staatsblad de bedragen die de beide Gemeenschappen krijgen in uitvoering van het Protocolakkoord preventie van 28 september 2009.Voor de opsporing van colorectaal carcinoom krijgt de Vlaamse gemeenschap in 2014 heel precies 2.975.642 euro. Voor 2013 moet een bedrag van 1.255.070 euro uit de verplichte verzekering worden gereserveerd voor de Vlaamse gemeenschap. Het gaat om maximumbedragen.Voor de vaccinatie tegen het humaan papillomavirus krijgt de Vlaamse gemeenschap 1.175.580 euro, dat bedrag moet de kosten dekken van dit jaar en van vorig jaar.Ongelijk tempo De Franse Gemeenschap krijgt voor de opsporing van dikkedarmkanker 811.444 euro in 2013 en 1.081.920 euro in 2014. Voor 2014 ligt het bedrag voor de Franse Gemeenschap opvallend lager dan dat voor de Vlaamse, maar de Franse Gemeenschap ontving wel al langer geld voor dit screeningsprogramma (sinds 2009), terwijl in Vlaanderen de screening pas eind vorig jaar werd opgestart .De Franse Gemeenschap krijgt voor de HPV-vaccinatie 441.740 euro, tevens voor de periode 2013 en 2014. De Franse Gemeenschap ontving in 2011 voor de eerste keer een bedrag voor deze vaccinatie; voor Vlaanderen wordt al sinds 1010 hiervoor geld uit de verplichte verzekering opzij gezet.