...

Van 10 tot 12 september organiseerde de Koninklijke Artsenvereniging van Antwerpen al voor de 75ste keer de 'Geneeskundige Dagen Antwerpen'. De editie 2020 verliep anders dan gebruikelijk, maar heeft nog steeds hetzelfde doel als in de begindagen. De jarige Koninklijke Artsenvereniging van Antwerpen (KARVA) - haar verre voorvader, het Collegium Medicum Antverpiense, werd 400 jaar geleden opgericht - had zich de jubileumeditie van de Geneeskundige Dagen Antwerpen (GDA) wellicht anders voorgesteld. Omwille van de covid-19-pandemie kon slechts een beperkt aantal deelnemers fysiek aanwezig zijn; de meeste deelnemers volgden het congres online. Het was een vreemde editie van de GDA, die in normale omstandigheden het grootste medische congres in België vormen en bijgewoond worden door meer dan 1000 artsen, tandartsen en paramedici. Om de eerste GDA van 4 tot 6 oktober 1946 voor te bereiden, besloot het bestuur van de Geneeskundige Kring Antwerpen (GKA), de voorloper van KARVA, om samen met de hoofdartsen van de Antwerpse ziekenhuizen de medisch-wetenschappelijke activiteiten te coördineren. Al tijdens de winter 1945-1946 werden er sporadisch voordrachten georganiseerd. Daaruit ontstond de idee om een jaarlijks congres te organiseren. De initiatiefnemers waren dr. Eyckmans (diensthoofd huidziekten in het Sint-Elisabethgasthuis) en diens oud-assistent dr. Van Lennep. Het congres zou nieuwigheden op het gebied van diagnose en therapie voorstellen, maar ook nieuwe medico-sociale problemen aankaarten. Op 4 oktober 1946 opende Provinciegouverneur Richard Declerck de eerste editie van 'Antwerpen's Geneeskundige Dagen', zoals het in de programmabrochure heette. De dag nadien waren er 's voormiddags klinische demonstraties in het Sint-Elisabethgasthuis. Simultaan waren er in het Sint-Camillusziekenhuis besprekingen over orthopedische problemen bij ongevallen en over de praktische toepassing van bloedtransfusie .Het progamma ging 's namiddags verder met lezingen over uiteenlopende wetenschappelijke en medico-sociale onderwerpen. Jonge artsen konden actief aan de GDA deelnemen door zelf wetenschappelijke bijdragen te leveren. Reeds toen werd er een sociaal programma voorzien: een bezoek aan het microscopiemuseum Henri-Ferdinand Van Heurck in de Antwerpse Plantentuin, en op vrijdag een kamermuziekconcert. In 1947 kenden de GDA een nog groter succes, met voor het eerst ook buitenlandse sprekers. Op de openingsavond sprak auteur Gerard Walschap de 200 deelnemers toe over het onderwerp 'De toekomst van de geneeskunde'. Tijdens de derde GDA (1948), gehouden in de gebouwen van het Instituut voor Tropische Geneeskunde, zond het NIR (de voorloper van de VRT) de academische zitting live uit op de radio. Er ging veel aandacht naar een nieuwe behandeling van TBC met streptomycine, en tijdens een uitstap het RIT-labo te Genval lichtte professor Piet De Somer de door hem ontwikkelde fabricatiemethode van penicilline toe. Het succes van de eerste GDA's leverde de blauwdruk op voor alle volgende edities. Het bestuur van de GKA koos telkens voor een onderwerp dat een brede interesse kon wekken bij zowel huis- artsen als specialisten. "In de laatste jaren zijn thema's aan bod gekomen zoals psychiatrie, e-health, en infectieziekten. Het zijn brede thema's waarmee elke arts en gezondheidswerker geconfronteerd wordt", zegt prof. dr. Paul Van Royen, de voorzitter van KARVA. Voor de goede gang van zaken zorgen een voorzitter en co-voorzitter, telkens een huisarts en een specialist uit het Antwerpse medische corps. Naarmate het aantal aanwezigen groeide, verhuisde GDA naar aangepaste locaties in functie van bereikbaarheid en van de grootte van de auditoria. De GDA kregen ook een vaste plek op de kalender: een weekend in september, dus na de vakantieperiode maar voor de start van het nieuwe academiejaar. Omwille van covid-19 vond de 75ste editie deels fysiek, deels online plaats. Het thema, 'Over gezonde-ouderen-zorg', liet toe om op de corona-actualiteit in te spelen. De Universitaire Medische Campus Antwerpen (UMCA) organiseerde binnen het programma van de GDA een mini-symposium voor huisartsen over 'Buurtzorg en zorgzame buurten'. Zo sluiten de GDA al 75 jaar perfect aan op de missie KARVA: het samenbrengen van huisartsen, specialisten en gezondheidswerkers van welke discipline of specialisme ook, uit de regio Antwerpen en de wijde omgeving.