...

Het zijn enkele besluiten uit een bevraging van zorgverstrekkers en medewerkers georganiseerd door het Gentse Jan Palfijnziekenhuis. De peiling gebeurde tussen 1 en 15 december 2020. Evenwichtig gespreid over de diensten namen er van de 1.250 medewerkers 794 (63,5%) deel.Uiteraard is de mening van artsen in deze essentieel. Zij hebben immers impact op de motivatie van personeelsleden. Uit deze peiling blijkt dat 75,7% van de 107 artsen die in Jan Palfijn werken zich laat vaccineren, 18,7% twijfelt nog en 5,6% weigert een inenting tegen covid-19. Bij de verpleegkundigen zegt 53,3% zich te laten vaccineren, 42,2% twijfelt en 4,5% wil geen vaccin. Alle respondenten samen zegt 56,7% zich te laten inenten tegen het coronavirus, 38% twijfelt nog en 5,3% zegt neen. Deze laatste groep bestaat uiteraard niet volledig uit botte weigeraars. Goede redenen om zich niet te laten vaccineren zijn bijvoorbeeld zwangerschap of een bepaalde aandoening. 430 van de 794 mensen die antwoordden (54%) gaf aan de keuze van het type vaccin erg belangrijk te vinden. Bij de twijfelaars is zes op tien erg begaan met het type vaccin. Steevast stellen mensen zich vragen over betrouwbaarheid, veiligheid en effectiviteit van de vaccins. Men vraagt nadrukkelijk open wetenschappelijke publicaties.Het ziekenhuis legt ook de link tussen griep- en covid-vaccinatie. In Jan Palfijn is 78% van de artsen en medewerkers gevaccineerd tegen griep. Op kritische diensten zoals intensieve zorg en spoedgevallen haalt men heel hoge scores, respectievelijk 100 en 96,5%. Een vergelijking leert dat van de 673 recent tegen griep gevaccineerde medewerkers 61% zich ook tegen corona wil laten vaccineren. 36% twijfelt en 2,3% wijst het covid-19-vaccin af. Opmerkelijk tot slot is dat van de 121 mensen die niet tegen griep gevaccineerd zijn toch een op drie zich wil laten vaccineren tegen corona. 22% doet dat niet en 45% twijfelt nog.