...

Uit onderzoek blijkt dat bijna een kwart van de Vlamingen psychische moeilijkheden heeft die op korte of langere termijn de levenskwaliteit negatief beïnvloeden. Denk maar aan depressieve klachten, burn-out, angsten, relationele moeilijkheden, lichamelijke klachten die verband houden met spanningen en stress.Hoe sneller deze mensen hulp krijgen, hoe groter de kans dat de problemen met een eenvoudige ambulante aanpak kunnen worden verholpen.Vroege interventieAZ Sint-Lucas, AZ Maria Middelares en AZ Jan Palfijn Gent AV werken samen om een 'raadpleging psychologen' aan te bieden. Huisartsen kunnen hun patiënten naar deze raadpleging verwijzen voor een korte psychologische begeleiding, maar ook voor een psychologisch consult.Een kortdurende en oplossingsgerichte behandeling neemt maximaal 5 sessies in beslag. De prijs van de sessies bedraagt 20 euro. De doorverwijzingsprocedure verloopt op dezelfde wijze voor de drie ziekenhuizen.Indien nodig kan, in overleg met de huisarts, een langer hulpverleningstraject voor een patiënt opgezet worden. Het project past binnen 'artikel 107' - het project van de federale overheid om een ambulante aanpak en een vroege interventie bij psychische problemen mogelijk te maken.Wouter Colson