...

Het lopende akkoord bepaalt dat de praktijktoelage, de telematicapremie en de SumEhr-premie verdwijnen ten gunste van één 'geïntegreerde premie'. De hoogte van die premie hangt af van het gebruik dat de arts maakt van het elektronisch medisch dossier. Het woensdag goedgekeurde voorstel legt de drempelwaarden vast voor de zes indicatoren voor EMD-gebruik die in het akkoord waren vastgelegd.Deze drempelwaarden gelden voor de periode van 1 juli tot eind van dit jaar.Om recht te hebben op de 'geïntegreerde premie' in 2016 van 3.400 euro moet de huisarts minstens drie van deze indicatoren behalen. Haalt hij er vijf, dan heeft hij recht op een verhoogde premie van 4.450 euro. Voorwaarde is daarbij nog dat hij een erkend EMD-pakket gebruikt. Wie geen EMD gebruikt,behoudt het recht op een basistoelage. Voor 2017 zal de lat iets hoger gelegd worden (nieuwe drempelwaarden voor dat jaar worden later dit jaar vastgelegd).Alleen huisartsen die voldoen aan de klassieke voorwaarden voor de praktijktoelagen hebben recht op deze premie (ook de basispremie).Wie voor meer dan 200 verschillende patiënten een SumEhr heeft opgeladen, krijgt nog een extra supplement bovenop zijn 'geïntegreerde premie.