...

In die mate zelfs dat het toenemende tekort de beoefening van de huisartsgeneeskunde zoals we die nu kennen in gevaar brengt, concluderen de lokale medische comités (LMC) op een recente conferentie