...

Dat draaiboek mag u dinsdag e.k. gaan zoeken op domusmedica.be. De proefprojecten hadden als doel te onderzoeken hoe de sneltests het best in de praktijk worden ingeschakeld.De sneltests worden uitgevoerd bij patiënten die hoogstens vijf dagen symptomen vertonen die op covid kunnen wijzen. Sneltests worden niet gebruikt bij reizigers die terugkeren uit het buitenland of bij hoogrisicocontacten van bijvoorbeeld personen die een diagnose van covid kregen.De proefprojecten met de sneltests liepen drie weken lang in 13 huisartsenpraktijken en zes testcentra, verspreid over heel België.Huisartsenpraktijken krijgen dikwijls symptomatische patiënten over de vloer. Wanneer in de proefpraktijken tests op covid werden afgenomen, gebeurde dat in 60% van de gevallen met een sneltest. In de centra waar werd geproefdraaid werd maar bij 18% van de te testen personen de snelle antigeentests gebruikt. In de testcentra passeren veel personen zonder symptomen van de ziekte de revue.In de praktijken biedt de sneltest de huisarts de mogelijkheid directe, betere zorg aan te bieden. Is de test negatief, dan kan onmiddellijk gezocht worden naar een andere verklaring voor de acute symptomen.Is de test positief, dan kan de huisarts meteen zijn rol opnemen om de covidpatiënt goed te informeren en duidelijke instructies mee te geven. In de test- en triagecentra heeft men daar niet altijd even goed de tijd en de mogelijkheden voor.Onderzoekleider Ann Van de Bruel (huisarts en hoogleraar): "De snelheid van de tests laat het toe om de individuele zorg van de patiënt te verhogen, minder zieke mensen kunnen het werk sneller hervatten en de contactopsporing kan meteen worden opgestart. Op die manier kunnen we de epidemie sneller onder controle krijgen."Welke tests terugbetaald zijn, vindt u op de website van het FAGG. Tests die ook al een positieve review kregen van de Cochrane Foundation zijn AAZ, Abbott, Quidel, SD Biosensor en Shenzhen.