...

Een kleine helft van de Belgische bevolking (47%) heeft overgewicht - obesitas (een BMI van 30 of meer) treft een goede 14%. Dat zijn cijfers uit de gezondheidsenquête. De huisarts pakt nu overgewicht vooral aan wanneer er problemen ontstaan: diabetes, een cardiovasculaire aandoening,...Erover spreken?Dat is voor een stuk niet meer dan normaal, want niet iedereen met overgewicht heeft inderdaad ook een gezondheidsprobleem. Toch blijkt dat mensen met overgewicht ook in het algemeen vaker allerlei klachten hebben en dat ze sneller medische hulp zoeken. Een vroege interventie kan bovendien het opduiken van problemen misschien uitstellen of voorkomen.Nu worden maar vier op de tien patiënten op de risico's van hun overgewicht gewezen. En zelf kaarten de patiënten het probleem ook maar zelden spontaan aan.Hoe aanpakken?Een ander probleem voor de huisarts is dat het niet altijd duidelijk is hoe hij het probleem van zijn patiënt dan moet aanpakken. Algemene adviezen missen vaak hun doel.De risico's van overgewicht bestrijden, komt vaak neer op het aanpassen van voedingsgewoonten en levensstijl - en dat is een werk van lange adem. De patiënt daarbij begeleiden is een complexe taak die je beter ook niet alleen aanvat. Je moet als huisarts kunnen terugvallen op een multidisciplinair netwerk.ToolsOm tools te ontwikkelen die voor de huisarts deze vragen kunnen beantwoorden, zocht Eetexpert.be zelf hulp bij experts. Dat zijn vooral huisartsen zelf: artsen uit het veld, Domus Medica, de centra voor huisartsenopleiding,...De bestaande richtlijnen werden up-to-date gebracht, en op basis daarvan werd het draaiboek voor de huisarts samengesteld. Dat draaiboek kan worden gedownload van het internet maar het kan ook digitaal worden geraadpleegd.Bij de digitale versie zijn diverse tools beschikbaar. Die helpen bijvoorbeeld om het risico in kaart te brengen. Er is bovendien een digitale 'verwijsgids', die de huisarts helpt om hulpverleners met specifieke vaardigheden in de regio te vinden.StappenplanEetexpert.be werkt ook aan andere vormen van ondersteuning. Zo werd een 'concreet stappenplan' opgesteld, dat vanuit het EMD geïmplementeerd moet kunnen worden. Met een 'coaching-programma' worden in de verschillende provincies ook miniteams van huisartsen getraind, samen met andere hulpverleners zoals psychologen, diëtisten en eetexperts. Die programma's nemen telkens vijf avonden in beslag.Het draaiboek en meer informatie over de verschillende projecten en het kenniscentrum zelf vind je op www.eetexpert.be. Het draaiboek kwam tot stand met steun van Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen.