...

Louis Beckers werd geboren op 5 januari 1932 en promoveerde als arts in 1956. In 1962 verwierf hij erkenning als orthopedisch chirurg. Van 1964 tot 1997 bouwde een uitgebreide dienst orthopedie uit in het Imeldaziekenhuis te Bonheiden, dat "op korte tijd uit het niets ontstond en snel een performant tweedelijnsziekenhuis werd", zegt collega Marc Moens. Dr. Moens noemt hem een van de "figuurlijke grondleggers en bouwheren" van de ziekenhuis.AkkoordensysteemLouis Beckers is vooral bekend als een van de voortrekkers van het artsensyndicalisme. Hij was jarenlang de rechterhand van André Wynen en secretaris-generaal van het syndicaat 'Wynen/Beckers' of - in Vlaanderen - 'Beckers/Wynen'. Hij zetelde van 1964 tot halverwege de jaren 90 in de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen en is mee de grondlegger van het akkoordensysteem.In 1981 was dr. Beckers medeoprichter van het Vlaams Artsensyndicaat (VAS) - dat zes syndicale kamers en artsenorganisaties verenigde - onder meer de artsen van de KU Leuven en het Academisch Ziekenhuis in Gent. Terzelfdertijd werd de nationale vereniging van vijf syndicale artsenkamers in een nieuw kleedje gestoken: de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten - Association Belge des Syndicats Médicaux (BVAS -ABSyM).In 1992 werd dr. Beckers zelf voorzitter van Bvas, en bleef dat tot 1995. Hijzelf voerde een wijziging van de statuten in, waarbij het voorzitterschap om de drie jaar wisselde - de nieuwe voorzitter was van de andere taalrol.Medische raad"Louis Beckers was een rechtlijnig man en een man van zijn woord. Een vastberaden onderhandelaar, zo mocht ook de toenmalige minister van Sociale Zaken Jean-Luc Dehaene ondervinden toen Dr. Beckers als secretaris-generaal van de BVAS het statuut van de ziekenhuisarts onderhandelde, het KB 407 van 18.04.1986, basis van de huidige ziekenhuiswet. De ziekenhuisbeheerders waren destijds niet zo gelukkig met het overlegmodel dat Dr. Beckers afdwong met doorslaggevend medezeggenschap voor de medische raad en het onmogelijk maken van willekeur door de ziekenhuisbeheerder door het verzwaard advies van de medische raad."Louis Beckers zat zelf in de medische raad van het Imeldaziekenhuis tot 1999. Hij werd er voorzitter van de medische Raad in 1967, maar nam ontslag in 1973 toen hij voorzitter werd van de Syndicale Kamer van Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant.ZiekenfondsprocesGeschiedenis schreef dr. Beckers ook in de jaren 80 toen hij de dubieuze praktijken van de ziekenfondsen aankaartte. Dat leidde tot het ziekenfondsproces tussen de artsen Beckers en Wynen enerzijds, en de ex-minister van Sociale Zaken Edmong Leburton en een aantal ziekenfondsbazen anderzijds. Edmond Leburton liep een veroordeling op wegens fraude in 1990 maar kreeg strafopschorting. De leiding van de ziekenfonden ontliep een veroordeling door verjaring van de feiten.Louis Beckers stond ook aan de wieg van het huidige accrediteringssysteem van artsen. Hij was een voorstand van remgeld, maar ook van een verminderd remgeld voor wie het nodig had. Hij lanceerde het idee van een fiscale en sociale franchise voor minder begoeden - wat later de maximumfactuur werd. Hij zetelde van 1992 tot 2000 de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen."We zullen hem met eerbied en bewondering blijven gedenken", schrijft dr. Moens. De redactie van Artsenkrant betuigt zijn medeleven aan de familie, de collega's en de vrienden van dr. Louis Beckers.