...

"Die benoeming is vrij uniek," zegt dokter Van Wiemeersch. "Meestal worden hiervoor immers universiteitsprofessoren benoemd. Dat ik nu gekozen werd, is een belangrijk signaal dat men het beroep ook buiten de universiteit naar waarde schat." Concreet was het de European Board and College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG) die dokter Van Wiemeersch voordroeg, samen met vier andere Europese collega's. Het gaat om een mandaat van drie jaar.130 landenDe FIGO verenigt wereldwijd beroepsverenigingen van obstetrici en gynaecologen. Ze heeft leden in 130 landen/territoria en bestaat meer dan zestig jaar. De organisatie heeft tot doel om de hoogst mogelijke standaarden te bereiken op het vlak van fysieke, mentale, reproductieve en seksuele gezondheid en welzijn van vrouwen. In de praktijk is de FIGO vooral actief met projecten in ontwikkelingslanden.