...

Grégoire Ahongbonon leverde zelf lange tijd strijd tegen depressie en vocht voor zijn herstel. Het gaf hem meer inzicht in psychische aandoeningen en geestelijke gezondheidszorg en daarom besloot hij om zich ook voor anderen in te zetten.In West-Afrika is het stigma rond psychische aandoeningen nog zeer groot, omdat geestelijke gezondheidszorg er niet de plaats krijgt die het verdient in een samenleving. De Afrikaanse cultuur ziet psychische aandoeningen meestal nog als iets bovennatuurlijks en wie eraan lijdt, wordt beschouwd als iemand die door een kwade geest is bezeten.De aandoening wordt bovendien gezien als besmettelijk. Die visie leeft niet alleen bij gewone burgers, maar zelfs bij mensen uit de gezondheidszorg. Logisch dus dat personen met psychische aandoeningen in die omstandigheden verstoten worden door de gemeenschap en aan de zelfkant van de maatschappij belanden. Niet zelden worden ze overgeleverd aan traditionele genezers of vastgeketend zonder enige vorm van medische hulp. Om in West-Afrika mensen met psychische aandoeningen de nodige psychiatrische zorg te kunnen verschaffen richtte Grégoire Ahongbonon in 1991 de Saint-Camille Association op in het University Hospital Center in Bouaké, Ivoorkust. Aanvankelijk ging de aandacht naar de basiszorg voor psychiatrische patiënten: voeding, lichaamsverzorging, kleren en emotionele ondersteuning. Vandaag is de Association actief in bijna 50 psychiatrische centra en ziekenhuizen in Ivoorkust, Benin en Togo. Ze bood inmiddels hulp aan ruim 100.000 (!) personen die dankzij die zorgen niet langer worden verstoten uit hun gemeenschap, maar konden terugkeren naar hun familie.De Dr. Guislain Award gaat naar een persoon of een organisatie die in de ruimst mogelijke zin op cultureel en/of maatschappelijk vlak een uitzonderlijke bijdrage heeft geleverd aan de geestelijke gezondheidszorg, de vooroordelen rond psychiatrische stoornissen vermindert of aandacht heeft voor de promotie van geestelijke gezondheidszorg. Bij de beoordeling speelt ook de mate waarin dat gebeurde met passie, creativiteit en innovatie. Een internationale jury selecteerde Grégoire Ahongbonon uit meer dan 50 genomineerden, afkomstig uit 18 verschillende landen. Dr. René Stockman, voorzitter van het Museum Dr. Guislain verantwoordde de keuze als volgt: "Grégoire Ahongbonon belichaamt de geest van de Dr. Guislain 'Breaking the Chains of Stigma' Award door zowel letterlijk als figuurlijk mensen te bevrijden van de schaamte en de zware last, verbonden aan psychisch ziek zijn. Met de Saint-Camille Association bracht hij verandering in de levens van zovelen en faciliteerde hij hun aanvaarding binnen de samenleving. Niet alleen verbeterde hij de basiszorg en de basisbehandeling voor degenen die lijden aan psychische aandoeningen in West-Afrika, maar hij bezorgde hen ook opnieuw de nodige waardigheid en het nodige zelfvertrouwen. Zijn werk ligt volledig in het verlengde van wat Dr. Guislain twee eeuwen geleden gedaan heeft en zet dus de erfenis van Dr. Guislain op een waardige manier voort." Grégoire Ahongbonon werd voor zijn buitengewone humanitaire werk geëerd tijdens een onlineceremonie en de erkenning levert 50.000 dollar op, die ook weer moeten worden ingezet voor projecten die het maatschappelijke stigma rond geestelijke gezondheid willen verminderen. De inspanningen van de Saint-Camille Association krijgen ook erkenning vanwege de Wereldgezondheidsorganisatie: "Voor Benin voorziet de organisatie over vrijwel het volledige land in de nodige omkadering en zorg en ze kan model staan voor het type psychiatrische zorg dat nodig is in ontwikkelingslanden."