...

Het Web heeft potentieel om de informatie- en kenniskloof tussen patiënt en huisarts te verkleinen, maar niet te dichten, stelt Eeckman. "Ondanks de gezondheidsinformatie beschikbaar via het internet, blijft de machtsbalans tussen patiënt en huisarts asymmetrisch. Ook kan het een 'aanjaageffect' creëren omdat wat een arts zegt gemakkelijker dan voorheen door de patiënt kan worden gecheckt."Edgard Eeckman is communicatiemanager in het UZ Brussel en professioneel reeds langer door het thema gebeten. "Voor heel wat informatie en kennis is een patiënt afhankelijk van zijn arts. Onzekerheid over zijn ziekte of genezing, kan die mate van afhankelijkheid verhogen en gepaard gaan met controle- en autonomieverlies. Dit kan op zijn beurt een negatieve invloed hebben op het welbevinden van de patiënt.""Medische experts moeten zich daarvan bewust worden, alsook van de afhankelijkheid van hun patiënten", vindt Eeckman. Dat inzicht kan volgens hem bijdragen tot een bewuster streven naar een meer geëmancipeerde benadering van de patiënt. "Dé uitdaging van de patiënt-huisartsrelatie is, dixit de communicatiemanager, dan ook om niet in een machtsdynamiek te belanden. "Een patiënt informeren volstaat niet, de (huis)arts moet het afleren om controle te willen hebben."Eeckman, E. (2018) "Power to the Patient? Studying the power balance between patient and GP in relation to Web health information." Brussel: VUB.