...

Marcel De Brabanter richtte het Algemeen Syndicaat Van Geneesheren van België op in 1954. Dat speelde vervolgens een rol in de onderhandelingen die tot de wet op de ziekteverzekering uit 1964 hebben geleid.Marcel De Brabanter wou een artsensyndicaat oprichten naar analogie van de vakbonden voor werkgevers. Voor hem lag de nadruk daarbij op overleg en medebeheer in de organen van de ziekteverzekering - niet op een conflictmodel. De belangenverdediging van artsen mocht niet in strijd staan met de belangen van de gemeenschap en de bevolking, was zijn uitgangspunt.De Brabanter begon als huisarts, maar werkte later als anesthesist in AZ Nikolaas. "Hij was een pleitbezorger van de huisartsgeneeskunde en de eerste lijn en verdedigde de echelonnering", zo stelt het ASGB-bestuur. Wat de ziekenhuisgeneeskunde betreft, pleitte hij voor een herijking van de erelonen. Er moest een 'zuiver' honorarium komen dat de intellectuele prestaties van de arts beloonde. De Brabanter zette zich in voor een sociale zekerheid voor de artsen en riep ook de Voorzorgskas voor Geneesheren (nu AMONIS) in het leven.Het ASGB-bestuur meldt dat De Brabanter - die dit jaar 95 jaar zou zijn geworden - op 26 september in de Antwerpse Sint-Pauluskerk wordt begraven (10.30 u.)De redactie van Artsenkrant betuigt zijn medeleven met de familie en met zijn omgeving.