...

Als de belangen niet zo groot waren zou het dossier van Francis Coucke en Anne-Marie Uyttersprot zich ongetwijfeld kunnen meten met de beste soaps. Cliffhangers en invalshoeken genoeg. Artsenkrant wijdde er al menig artikel aan (zie kaderstukje 'getouwtrek rond een dossier').Zo kreeg Artsenkrant via via een dossierstuk toegestuurd waaruit moet blijken dat het Riziv met voorbedachtheid handelt. Op 23 februari 2007 werd namelijk een patite op de hoogte gebracht van een onderzoek dat toen nog moest worden opgestart. Vreemd genoeg werd al gesinueerd wat de uitkomst zou zijn, terwijl het eigenlijke onderzoek ruim zes maanden later begon (de uitspraak viel in mei en juni 2010).Boekje te buitenEen brief van het socialistisch ziekenfonds die we hierbij afdrukken, gaat inderdaad over de schreef. In de brief licht het ziekenfonds een patite als volgt in: "(...) door het Riziv (...) worden grote vraagtekens geplaatst bij de wijze waarop dr. Coucke en dr. Uyttersprot (...) sommige van hun patiten behandelen. Hierover zijn al gesprekken gevoerd tussen deze artsen en de medische directies van de grote landsbonden van de ziekenfondsen."De provinciaal secretaris van het ziekenfonds meldt nog expliciet dat hij zich "niet in deze discussie wil moeien", terwijl hij dat verder duidelijk doet. Zo heeft hij het over 'verdraaide diagnoses' met de bedoeling om een terugbetaling van de verplichte ziekteverzekering te vergemakkelijken. Verder wordt gesuggereerd dat de goedkeuring voor de cvs-behandeling bij sommige ziekenfondsen vlotter zou verlopen dan bij andere. En daar wordt blijkbaar misbruik van gemaakt.Het is zonneklaar dat het socialistisch ziekenfonds hier zijn boekje te buiten gaat.InmengingAnderzijds blijkt dokter Coucke evenmin vies van sterke druk op de adviserend geneesheren. Zo is er een passage van een brief van 16oktober 2006 van zijn hand. Daarin vraagt hij om een patite zoveel mogelijk thuis te houden via home-TPN. "Hiervoor is een wettelijke voorziening normaal aangewezen doch omwille van onwil en onkunde van de adviserend geneesheer wordt deze home-TPN service volledig geweigerd aan de patite wat totaal ten onrechte is. Het lijkt mij logisch dat de patite hiertegen juridisch beroep aantekent."In dat licht roept het uiteraard ook vragen op dat de verdediging van dokter Coucke zich verschuilt achter de toestemming van de adviserend geneesheren om zijn behandeling goed te praten. Als je dat doet, moet je die artsen ook hun werk laten doen zonder enige inmenging.Wordt ongetwijfeld nog vervolgd.