...

De AACU vreest dat de artsen en het publiek nu denken dat een vroege opsporing van prostaatkanker niet meer noodzakelijk is. De AACU herinnert er in dat verband aan dat prostaatkanker de op één na belangrijkste oorzaak van kankersterfte bij Amerikaanse mannen is. Daarom is een vroege detectie van prostaatkanker "van vitaal belang".De urologen erkennen dat screening door bepaling van het PSA-gehalte beperkingen vertoont, maar een nuttig instrument blijft bij de identificatie van prostaatkanker in een vroeg stadium. Sinds de invoering van die test, aldus de AACU, zien we minder prostaatkankers die zich op het ogenblik van de diagnose al in een gevorderd stadium bevinden.