...

In haar advies van 6 mei dit jaar over het Informeren van de patiënt over zijn gezondheidstoestand en de verstrekte zorg, stelde de Orde in verband met een weigering tot toepassing van euthanasie : "Wanneer de arts een gewetensbezwaar uit, dat gezien wordt als de persoonlijke vrijheid van de arts om in eer en geweten geen zorg te verstrekken die volgens hem in strijd is met zijn overtuiging of zijn opdracht, deelt hij dit duidelijk mee aan de patiënt en verwijst hij hem door naar een medische structuur die hem kan behandelen."De Orde verduidelijkt nu dat dat wel degelijk betekent dat de arts die zelf geen euthanasie wil toepassen, zijn patiënt dan maar moet doorverwijzen. De arts mag zijn patiënt die euthanasie vraagt, niet aan zijn lot overlaten en moet het verder begeleiden - al is hij niet verplicht zelf de euthanasie te overwegen.De arts moet zijn patiënt ook alleen maar doorverwijzen. Hij is niet verplicht na te gaan of de andere arts of medische instelling naar wie of waar hij hem doorverwijst, de euthanasie inderdaad ook zal uitvoeren.