...

Want heel verrassend is de samenwerking wel niet - Domus Medica en Wachtposten Vlaanderen hadden al langer de handen tezamen geslagen. Maar door de krachten nog meer te bundelen willen ze huisartsenwachtposten en -wachtdiensten nog beter ondersteunen."Wachtposten Vlaanderen is een kleine organisatie met veel ideeën die we graag willen realiseren. Ideeën die ook bij Domus Medica al langer op tafel liggen", zegt de nieuwe voorzitter van Wachtposten Vlaanderen, dokter Bart Van de Velde."Daarom is het voor ons een logische keuze om de samenwerking met Domus Medica opnieuw te bekrachtigen en zo als organisatie verder te professionaliseren", vervolgt de Gentse huisarts.Binnen een nieuw 'kennisdomein' gaan de beide organisaties de kijk op de out-of-hours-care verder verdiepen. "Dit expertisedomein zal bestaan uit vertegenwoordigers van Wachtposten Vlaanderen, aangevuld met mensen met expertise op het domein van out-of-hours-care. Daarnaast zal ook gestreefd worden naar samenwerking met de verschillende syndicaten", vertelt dokter Roel Van Giel, voorzitter van Domus Medica.Stefaan Teughels, sinds jaar en dag voorzitter van Wachtposten Vlaanderen, blijkt volgens de informatie van de website niet meer in het bestuur te zitten van de wachtpostenkoepel. In de coulissen verdwenen is hij evenwel niet. Dokter Teughels heeft nog wel meer petjes op, en daar is er sinds kort een nieuw petje bijgekomen: medisch directeur van Domus Medica.