...

Begin volgend jaar zal Vivel (het Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn) een aanbesteding uitschrijven, om het hele opleidings- en ondersteuningsaanbod van het instituut voor de volgende jaren vorm te geven. "Uiteraard zullen partners zoals het Vlaams Apothekersnetwerk en Domus Medica daar dan bij betrokken zijn. Of ook SBM, PraktijkCoach en ikzelf nog deel van het nieuwe project zullen uitmaken, zal dan moeten blijken", zegt projectmanager van éénlijn.be; Dirk Broeckx.Tot eind februari zet de huidige ploeg in ieder geval zijn opdracht verder. Het neemt daarbij al een aantal nieuwe accenten mee: een duidelijkere focus op multidisciplinariteit en samenwerking binnen de eerste lijn. Opleidingen richten zich consequent tot verschillende beroepsgroepen. Bedoeling is ook om meer mensen per keer te bereiken: groepen van minstens 20 personen."We streven naar een verbreding van het publiek. De 'Academie van de Eerste Lijn' en het 'Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen' namen we al als partners in het consortium op. De eerste lijn, dat zijn ook kinesitherapeuten, podologen, psychologen - ze gaan op korte termijn allemaal deel uitmaken van de doelgroep. Op wat langere termijn willen we ook de welzijnssector meenemen, al moeten eerst een aantal drempels weggewerkt worden om ook die sector in de gegevensdeling zinvol te betrekken.""De opleidingen zullen in de komende periode vooral toegespitst worden op het elektronisch voorschrijven: de regelgeving daarrond, de beschikbare hulpmiddelen,... De basisdiensten van e-health blijven we toelichten: de geïnformeerde toestemming, de therapeutische relatie, de single sign on,... Ook de mogelijkheden van de patient viewers - het federale MijnGezondheid.be of het Vlaamse MyHealthViewer - krijgen de aandacht."Verder gaat éénlijn.be zich toeleggen op meer e-learning: "We willen vooral zaken ontwikkelen die in de toekomst bruikbaar blijven: we maken een e-learningpakket rond het elektronisch voorschrift, onze website wordt opgefrist, we stroomlijnen de helpdesk. Op korte termijn ontwikkelen we een chatbot om zorgverstrekkers te helpen sneller een antwoord te vinden op hun vragen."Eerstelijnszones die er klaar voor zijn, bieden we de mogelijkheid een Combidag voor hun leden te organiseren: in de onmiddellijke omgeving bieden we dan op één dag een breed pakket aan opleidingen aan."