...

In Nederland werd vorige week een wet gestemd waardoor elke burger impliciet als donor wordt beschouwd. In ons land is dat zogenaamde opting-out systeem al in voege sinds 1986. Niettemin kan iedereen zich bij de dienst burgerzaken van de eigen woonplaats registreren als orgaandonor of zich ertegen verzetten.Vorig jaar kwamen Kamerleden Valerie Van Peel (N-VA), Nathalie Muylle (CD&V) met een wetsvoorstel om die registratie van de wilsverklaring mogelijk te maken via de huisarts. Dat voorstel wordt dinsdag besproken in de commissie Volksgezondheid. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen.Bedoeling is dat registratie kan via het e-Health-platform, "zodat de informatie voor alle zorgverstrekkers, bijvoorbeeld op spoed, meteen raadpleegbaar is", klinkt het. Op die manier hopen de Kamerleden het voor potentiële donoren makkelijker te maken om zich te registreren, en zo het aantal orgaandonaties te vergroten. Eind 2017 was er in ons land volgens Eurotransplant een wachtlijst voor 1.228 organen, waarvan meer dan de helft wachtte op een nier (793).VertrouwensbandDe vertrouwensband die de huisarts heeft met zijn patiënt, maakt hem bovendien een geschikt aanspreekpunt om over dit onderwerp te spreken, zo menen de indieners. In de praktijk zal men immers altijd in eerste orde de geregistreerde wil van de persoon zelf volgen. Maar als registratie ontbreekt, peilt men bij de familie die zich op dat moment in naam van de overledene kan uitspreken voor of tegen orgaandonatie. In 13,1 % van de gevallen gebeurt het dat naaste familieleden een transplantatie weigeren (jaarverslag 2016 van de Belgische Sectie Transplantatiecoördinatoren (BTS)). In het wetsvoorstel is het daarnaast ook mogelijk om zelf, via de elektronische identiteitskaart, de registratie te doen.