...

"De conventiegraad zou zeker stijgen als er een apart akkoord met de huisartsen wordt gesloten. Het is jammer dat de wet dit niet toelaat."Dat zegt Maaike Van Overloop (Domus Medica). Ze wil om te beginnen het bericht in Artsenkrant van vandaag preciseren. "Wij hebben het aanbod van het SVH om samen een uitnodiging naar het kabinet Onkelinx te versturen niet afgeslagen. Eerder al, in onze Sinterklaasnota, hadden we onszelf uitgenodigd en we wilden eerst het antwoord van het kabinet afwachten."Onkelinx ging niet in op het aanbod van de huisartsenverenigingen. Haar kabinetschef reageerde wel enthousiast op het idee om afzonderlijk met de huisartsen te overleggen. Van Overloop: "Het kabinet zou zich eens moeten afvragen hoe representatief de gemengde syndicaten zijn. Hoeveel huisartsen voelen zich door de erkende syndicaten vertegenwoordigd? De twee grootste huisartsenbonden hebben zich tegen een boycot van de onderhandelingen uitgesproken."Domus Medica gaat er voorlopig nog vanuit dat er een akkoord voor 2013 en 2014 komt. "Daarin willen we een aantal punten gerealiseerd zien. Een gedeeltelijke inhouding op de index kan voor ons, maar dan alleen om nieuwe wachtposten op te richten en niet om de bestaande te financieren.""Verder is de automatische verlenging van het GMD cruciaal. MyCarenet is een noodzakelijke voorwaarde. We vernemen dat dit systeem in 2013 ingevoerd wordt, bijgevolg willen we in dit akkoord dat de automatische verlenging vanaf 2014 wordt ingevoerd." Domus Medica dringt ook aan op de veralgemeende invoering van de derde betalende, met betaalgaranties. "Het lijkt ons belangrijk dat een akkoord wordt gemaakt door en voor conventionerende artsen. Nu wordt te veel rekening gehouden met de standpunten van diegenen die deconventioneren. Wij zijn er ook van overtuigd dat de conventiegraad zal stijgen als er een akkoord met alleen huisartsen wordt gesloten. De specialisten kunnen dan hun eigen conventie negotiëren."