...

De Vlaamse huisartsenorganisatie dient het dossier in als Domus Medica zonder meer. Vorige keer ging Domus Medica samen met Domino, een beetje een schaduwsyndicaat dat de specialisten diende te vertegenwoordigen."Onze oproep aan de Vlaamse huisartsen om uit protest blanco te stemmen was een groot succes", zegt dr. Van Overloop. In 2010 bracht 19% van de huisartsen een blanco stem uit, wat 16% meer was dan in 2006. "Dat was 40% van de Vlaamse en Brusselse huisartsen die meestemden. Alleen al om deze groep van artsen opnieuw een stem te geven is het belangrijk deze stap te zetten."De Algemene Vergadering van DM zette op 22 februari het licht voor eventuele deelname op groen, en schaarde zich unaniem achter het voorstel dat de raad van bestuur de afgelopen twee weken heeft afgerond. DM diende dan gisteren het dossier in, na raadpleging van haar juridische adviseurs, diverse 'stakeholders' op het terrein en ook de gemengde syndicaten. Het vraagt de leidend ambtenaar van het Riziv om DM als 'representatieve artsenorganisatie' te erkennen, zodat het kan deelnemen aan de artsenverkiezingen.KeerpuntDM heeft een duidelijke visie op de toekomst, zo stelt de DM-voorzitter nog. Met andere organisaties zijn er wel raakvlakken. Maar noch voor DM noch voor andere verenigingen was het moment nu opportuun om een associatie te aan te gaan.Of DM met haar visie kan meedingen voor zitjes in de diverse overlegorganen binnen het Riziv, zal afhangen van de beslissing van Ri De Ridder. Maar hoe dan ook staat de gezondheidszorg op een keerpunt en wil DM op de 'Dag van de huisarts'(*) - een week voor de algemene verkiezingen op 25 mei - naar buiten komen met een duidelijke boodschap over de gezondheidszorg: voor de patiënt, dichtbij huis."Ons prioriteitenlijstje is klaar. Mensen als Lieven Annemans, Ann Van den Bruel, Peter Degadt en Daan Ayels zijn goed geplaatst om zich op de 'Dag van de huisarts' uit te spreken over de implicaties daarvan voor het optimaliseren van met name de transmurale zorg - de zogenaamde ketenzorg. Lieven Annnemans heeft het in zijn nieuwste boek over 'de prijs van uw gezondheid'. We hebben daarover als huisartsen een paar belangrijke boodschappen die de politici na 25 mei zeker kunnen meenemen."