...

In een Sinterklaasnota roept Domus Medica alle partners van de medicomut op om aan tafel te gaan zitten en hun verantwoordelijkheid op te nemen om tot een conventie te komen voor 2013.Voor de huisartsen, huisartsenpraktijken en huisartsenkringen wenst DM de volgende realisaties voorop te stellen:• het onverkort invoeren van de automatische verlenging van het GMD met een betalingsgarantie tegen 31 maart van het betrokken kalenderjaar, met ingang van 2013;• 100%-betoelaging van het wachtpostendossier, met structurele ruimte voor groei in de toekomst; • het onverminderd toekennen van de index voor intellectuele prestaties en technische verrichtingen van de huisarts;• het behouden van het EMD-forfait op het oorspronkelijke niveau, met ruimte voor een substantiële en structurele groei - met nadruk op het gebruik van het EMD - in de toekomst.Oproep tot actieDomus Medica verwacht dat alle partners aan de onderhandelingstafel - en zeker de partijen die claimen de huisartsen te vertegenwoordigen - eindelijk in daden omzetten wat sinds jaar en dag als lippendienst aan de eerste lijn wordt beloofd, luidt het verder. DM is van plan om zorgvuldig de evolutie van de onderhandelingen en het eventuele akkoord te analyseren. Zij is ervan overtuigd dat dit de laatste kans is voor het huidige overlegsysteem om haar bestaansreden te bewijzen.Bij een onvoldoende invulling van haar wensen zal Domus Medica haar leden oproepen tot een gepaste en veralgemeende actie.