...

Domus Medica (DM) is ongerust over de besparingsmaatregelen in de gezondheidszorg. De regering Di Rupo investeert te weinig in een sterke eerste lijn. De halvering van de telematicapremie en het stilzwijgen rond de wachtposten zijn slechte signalen, vindt DM.Een sterk uitgebouwde eerste lijn is nodig om de gezondheidszorg betaalbaar te houden, is het argument. Domus Medica betreurt dat de regering bespaart in de eerste lijn, terwijl ze daar juist zou moeten investeren om de groeiende groep chronische patiënten op te vangen.In de begroting 2013 is geen geld voor nieuwe initiatieven zoals de verdere uitbouw van de huisartsenwachtposten. Wachtposten kunnen nochtans helpen om de kosten te drukken op spoeddiensten. "De regering draait hier de klok terug door de rechtstreekse weg naar de tweede lijn open te houden", zegt Domus Medica.De halvering van de premie voor geïnformatiseerde huisartsen staat haaks op de huidige evolutie in eHealth. DM noemt deze besparing "onterecht" omdat huisartsen als centrale poortwachter het best geplaatst zijn om de uitwisseling van medische gegevens efficiënter te laten verlopen.DM maakt zich ook zorgen over de index. Hoewel huisartsen buiten schot blijven, vreest de vereniging dat de medicomut nog kan beslissen om de index te bevriezen om zo besparingen in andere sectoren te verzachten. "Wij willen een dergelijke ingreep van de medicomut absoluut voorkomen en zelf voorstellen doen om deze indexmassa te beheren."