...

Het vereenvoudigde remgeld vanaf 1 december is een stap in de goede richting, vindt Domus Medica. Ook de consultatie van 1 euro voor de financieel zwakkere patiënten is dat, maar het doel is nog niet bereikt.Vooruitgang gaat vaak in een slalom en compromissen blijken dan een noodzaak, klinkt het bij Domus Medica. Deze nieuwe maatregel houdt zeker een aantal pluspunten in, maar ook een aantal tekorten.Als pluspunten bestempelt DM de laagdrempeligheid, de vereenvoudiging, de promotie van het gmd en het feit dat de raadpleging bevorderd wordt.Maar voor de huisartsenorganisatie mag de drempel nog een stuk lager: "Steeds meer collegae pleiten voor een inschrijving met hieraan gekoppeld gratis toegang tot de vaste huisarts. Op die manier kweekt de patiënt de reflex aan om eerst de huisarts te raadplegen, voor de specialist en voor de spoed."Raadpleging in de etalage Deze maatregel zet de raadpleging ook duidelijk in de etalage als stukken goedkoper dan huisbezoeken. Dat noemt DM een goede evolutie: patiënten worden aangezet om de huisarts te contacteren in de omgeving waar hij het best is uitgerust om de zorg te verlenen, namelijk in de huisartsenpraktijk.Domus Medica stuurde haar aanvankelijk positivisme wel wat bij en vermeldt ook een aantal minpunten. Dat het onderscheid vervaagt in remgeld tussen nachten, weekends en feestdagen en regelmatige consultatie-uren, vergroot het risico op misbruiken.Geen nachtwinkel Zo krijgt het familiale leven van de huisarts weer een knauw, net wat de voorbije jaren verbeterd was. De drempel voor niet-dringende consultaties buiten de normale uren mag gerust weer naar omhoog. Idem dito trouwens voor deze consultaties op de spoed. "De huisartsenpraktijk wil beschikbaarheid nastreven, maar is geen nachtwinkel."Opnieuw werd de kans gemist kans om bij de nieuwe regeling te wijzen op de plichten van de patiënt. DM pleit verder voor onderzoek naar het (on)rechtmatig gebruik van de nieuwe derdebetalersregeling binnen of buiten de wachtdienst. Remediëringsmogelijkheden bij misbruiken moeten ook worden onderzocht.Op termijn elektronisch Tot slot is de verplichting om de derdebetalersregeling toe te passen bij sommige patiëntencategorieën op basis van een statuut niet zo gelukkig. De huisarts kent het beste zijn patiënten en hun financiële draagkracht. Dus moet hij de regeling kunnen weigeren als hij dat nodig acht. Op lange termijn moeten we wel naar een veralgemeende toepassing van de derdebetaler via een uniforme en onmiddellijke elektronische betaling. Dat gaat ook de administratieve belasting tegen.