...

In zijn inleidende toespraak betreurt voorzitter Roel Van Giel het gebrek aan interesse van de politiek voor de gezondheidszorg. Er zijn geen stemmen mee te rapen, hoort hij bij de partijen. Een analyse die even veel zegt over de doortastendheid waarmee de bevolking haar beleidslui kiest als over het maatschappelijke engagement van die beleidslui zelf."Gelukkig is er nog het middenveld", aldus dr. Van Giel. Maar ook hier is de spoeling dun: net zoals de werkgevers en werknemers in andere sectoren, slagen de gesprekspartners van de medicomut - zorgverstrekkers en ziekenfondsen - er niet meer in tot akkoorden te komen om de noodzakelijke hervormingen door te voeren. De Domus Medica-voorzitter wil het voor één keer niet zelf gezegd hebben: hij citeert Maggie De Block, die twee weken geleden in de brede pers twijfels had bij de representativiteit van de artsensyndicaten en de toekomstige validiteit van de medicomut.Te midden van deze dovemansgesprekken staat - als oorzaak of gevolg? - de afwezigheid van een maatschappelijk gedragen visie die de duurzaamheid van de gezondheidszorg veilig moet stellen, ondanks de druk van de vergrijzing. Hier juicht de spreker toe dat er in het afgelopen jaar een aantal initiatieven opgeborreld zijn om met stakeholders de reflectie aan te gaan. Dan toch een optimistische noot."Ik bén geen pessimist", verweert Roel Van Giel zich. Hij pleit onder andere voor een sectoroverschrijdend overlegsysteem, dat patiënten meer inspraak biedt. Veel aandacht heeft hij voor een adequate hervorming van de ziekenhuisfinanciering, met het verbieden van afdrachten en ereloonsupplementen, en met meer deelname van artsen - ook huisartsen - in het bestuur van het ziekenhuis. Een aantal punten die al uitgebreid aan bod kwamen in het verkiezingsprogramma van vorige lente, vullen zijn toekomstvisie aan.Christophe Dekoninck stond met een rozere bril in de Ghelamco Arena, omdat hij als directeur van Domus Medica de jaarbalans van de koepel mocht voorstellen. In zijn tussenkomst, die adempauzen vond in kundig afgewerkte video's, stonden de cijfers voorop. Domus Medica klokte in 2018 af met net geen 3.000 leden (n=2.995), goed voor 56% vrouwen en 44% mannen. Tegen de bezorgdheid dat de schouders onder het verenigingsleven gestadig verouderen, maakt de Algemene Vergadering een vuist: de gemiddelde leeftijd daalde er bij de verkiezingen van 2018 van 55 naar 47 jaar.Intern ging het personeelsbestand van 19 naar 24 medewerkers. Er zijn intussen nog vier extra krachten aangeworven, die eerstdaags van start gaan. Naast de vijf reeds bestaande kennisdomeinen, werd Kwaliteit en vorming vorig jaar boven de doopvont gehouden. Dit kennisdomein zet in op het meten, evalueren en bevorderen van de kwaliteit van zorg binnen huisartspraktijken. In 2019 komt daar het kennisdomein Chronische zorg bij. Tegelijk met de vernieuwing van de website, zijn een aantal online-instrumenten ontwikkeld: een webshop voor de aankoop van praktijkmateriaal, een vacaturesite om een extra collega te werven of eigen diensten aan te bieden, en een leerplatform waar de e-learnings worden gegroepeerd.Lopende projecten stonden ook dit jaar weer schouder aan schouder met innovatie. Een data protection officer snelde ontredderde collega's te hulp voor de implementering van de GDPR. Een binnenkomer - here to stay - was de Veiligheidsprijs, die in het leven werd geroepen ter nagedachtenis van dr. Patrik Roelandt en voor zijn eerste editie werd uitgereikt aan huisartsenwachtdienst Noord-West-Vlaanderen en huisartsenkring Brugge en omgeving. Vergeten we ten slotte niet de groots opgezette Huisartsconferentie & Vakbeurs, die in 2019 zal worden afgelost door een ICT-dag.Ondanks al deze bedrijvigheid kan Christophe Dekoninck een harmonieuze balans tussen uitgaven en inkomsten voorleggen. "De agenda voor 2019 is intussen goed gevuld", weet hij. Een grote werf is het multidisciplinaire overleg voor de implementering van de KCE-richtlijn rond lage rugpijn, op vraag van de FOD Volksgezondheid.