...

Het Belgische Proximus lanceerde in juni 2021 de app Doktr, een videoconsultatieplatform waarmee patiënten 'gebruiksvriendelijk en veilig' digitaal een arts kunnen raadplegen. Echt ingeburgerd is het systeem negen maanden later nog niet. Volgens Proximus telt Doktr nu 28.000 geregistreerde gebruikers bij meer dan 140.000 downloads. Domus Medica stelt echter vast dat de operator veel moeite doet en sterk inzet op een actieve en constructieve dialoog. Dat ziet de huisartsenvereniging wel zitten. "Co-creatie met lokale ecosystemen kan de brede toegankelijkheid van videoconsultaties bevorderen en bijdragen tot een voortdurende verbetering van de functionaliteiten", zo luidt het. Bovendien heeft Doktr volgens DM aandacht voor de privacy en garandeert het systeem kwaliteit. En de huisartsenvereniging stelt ook vast dat de pandemie bewezen heeft dat teleconsultaties hun plaats hebben in een hybride zorgmodel. Ze kunnen een waardevolle aanvulling vormen op gewone raadplegingen. Via de app kan ook de vaste huisarts geconsulteerd worden, stelt het gezamenlijk persbericht van DM en Proximus. De operator gaat nu onderzoeken hoe Doktr in de toekomst kan ingezet worden op plaatsen waar zorg moeilijk toegankelijk is - huisartsenarme zones bijvoorbeeld. En volgens de huisartsenvereniging zal de app zich ook op preventie richten om zo de evolutie van ziekte- naar gezondheidszorg te ondersteunen. De huisartsenvereniging wil zich nu samen met Proximus concentreren op een verdere analyse en definiëring van de plaatsen waar teleconsultaties mogelijk zijn. DM-voorzitter dokter Roel Van Giel: "We zetelen al in de overheidsorganen die een kader schetsen voor tele- en videoconsultaties. In de toekomst willen we ook betrokken zijn bij de ontwikkeling van tools. Door de verdere ontwikkeling van Doktr mee te ondersteunen, zitten we mee aan het stuur. Zo geven we richting aan deze nieuwe evolutie en is DM een belangrijke partner in de ontwikkeling van nieuwe toepassingen en de verdere verbetering van het platform." Concreet impliceert dit dat de vereniging nu eerst een groep huisartsen samenstelt die Proximus kan adviseren. Ze zullen wel regelmatig terugkoppelen naar de achterban om een en ander tijdig bij te sturen indien nodig. Dat is allicht geen overbodige luxe. Toen Doktr medio vorig jaar werd voorgesteld in de commissie artsen-ziekenfondsen hadden de klassieke artsensyndicaten Bvas en ASGB/Kartel nogal wat bezwaren. Ze vonden het bijvoorbeeld een brug te ver dat voor patiënten die nog niet fysiek gezien waren door een arts een digitaal consult zou kunnen. Doktr zou ook een rem vormen op doelmatige zorg en alsnog ontbreekt een wettelijk kader voor teleconsultaties.