...

Op basis van een visietekst en het strategisch plan werd op de voorbije algemene vergadering het operationeel plan tot het jaar 2016 voorgesteld. In het verlengde daarvan komt er overleg tussen de personen die voor DM een mandaat bekleden in de uiteenlopende organen en overlegstructuren.Wegen op beleid"We willen voor ieder een win-winsituatie creen", licht woordvoerster Erika Van Nuffel toe. "Met een 'three slides, five minutes' kunnen onze gemandateerden de agenda binnen die structuren presenteren." DM en de AV kunnen die agenda vergelijken met de eigen beleidsagenda, en zo inventariseren hoe de kansen liggen om op de juiste manier te wegen op het beleid.Ook de begroting van 2011 werd tegen het licht gehouden, om het gat tussen uitgaven en inkomsten dicht te rijden. Men wil daar nog niet veel over kwijt; het is 'work in progress'. Tegenvallers zijn de inkomsten uit kringlidgelden, en die uit de partnerships. Bovendien moet DM uit eigen middelen projecten met de overheid financieren, omdat die traag over de brug komt met de beloofde subsidies. Van Nuffel: "En dat weegt op onze balans."