...

Michel De Bisschop volgde op 1 september Guy Defraigne op - die na een goede tweeënhalf jaar directeurschap ook zijn ontslag kreeg. Er is (nog) geen officiële mededeling over het ontslag van De Bisschop, maar de LinkedIn-account van de manager met 22 jaar ervaring meldt dat hij op zoek is naar "een nieuwe uitdaging".Vandaag 31 maart vindt een Algemene Vergadering plaats, waarop het ontslag zal worden toegelicht. De Raad van Bestuur stelde, na raadpleging van betrokken partijen, naar verluidt vast dat er "onoverkomelijke verschillen" waren.Voorlopig worden de operationele taken door Christophe Dekoninck waargenomen en die voor de kennisdomeinen door Stijn Vanholle.