...

Zoals u wellicht wel weet: het Riziv sponsort lokale MFO-projecten. Die worden opgezet vanuit de huisartsenkring of LOK-groep, samen met de plaatselijke vereniging van apothekers, en werken met een kwaliteitsbevorderend programma. De beschikbare programma's werden ook uitgewerkt door huisartsen en/of apothekers.Kennismaking met twee MFO-programama'sDM zoekt nu huisartsen of apothekers die als moderator willen optreden voor deze MFO-groepen. Mensen die met beide voeten in de praktijk staan en weten hoe ze in een groep een gesprek moeten faciliteren.Ze moeten natuurlijk ook kennis hebben van het kwaliteitsbevorderend programma waarmee ze zullen werken. Dat is waar de DM-opleiding over gaat. De mensen die het programma hebben ontwikkeld zullen er de opzet van toelichten.Kandidaat -MFO-operatoren kunnen op 6 september van 20 tot 22 uur zo uitgebreid kennis maken met twee van die programma's.Ze kunnen daarna dan MFO-projecten modereren in hun regio - en eventueel ook in andere regio's. Ze ontvangen daarvoor overigens een vergoeding.Menu van zes'Multidisciplinaire aanpak bij chronische nierïnsufficiëntie', bijvoorbeeld, is een programma dat Domus Medica (dr. Peter Dieleman) heeft uitgewerkt. 'Multidisciplinaire aanpak bij het goed gebruik van directe orale anticoagulantia' werd dan weer vanuit KAVA (Koninklijke Apothekers Vereniging van Antwerpen) ontwikkeld. Op 6 september zullen de aspirerende MFO-moderatoren keuze hebben uit zes programma. Voorlopig zijn er al drie bekend (er is ook al de module over medicatiebeoordeling bij risicopatiënten met polyfarmacie).Inschrijven Welke nieuwe programma's er eerstdaags nog bijkomen kunt u in de gaten houden op de website van Domus Medica - waar u zich ook kunt inschrijven voor deze gratis opleiding. Wie zich inschrijft voordat het volledige programma bekend is, krijgt een mail met de zes onderwerpen en kan dan daarmee zijn keuze bekend maken.Wie graag al meer te weten komt over beschikbare kwaliteitsbevorderende programma's voor het MFO, kan het best terecht op de website van het Riziv.