...

Het viel ons op dat, toen op 9 februari in het Staatsblad verscheen Domus Medica en SSMG ieder een subsidie krijgen van 171.500 euro, dat niet voor de verwachte periode was. Ieder jaar krijgen deze wetenschappelijke verenigingen geld voor een aantal opdrachten, zoals het verspreiden en promoten van EBM-richtlijnen.Jaartje subsidiepauzeSinds 2007 is de toegekende subdidie met regelmaat het onderwerp van een KB. Aanvankelijk lag het bedrag op ongeveer 300.000 euro per jaar voor Domus Medica - zijn Franstalige tegenhanger SSMG kreeg meestal wat minder. Domus Medica wijst erop dat het bedrag van jaar tot jaar wel eens verschilt, omdat ook de precieze opdrachten variëren. Maar wat vooral opviel was dat in 2014 de verenigingen voor vermelde opdrachten maar een subsidie ontvingen voor de eerste helft van dat jaar: van 1 januari tot 30 juni. En het KB dat nu pas verscheen dekt de periode van 1 september 2015 tot en met 31 augustus 2016. Daartussen zit, volgens het Staatsblad, een lacune. Domus Medica bevestigt ons dat voor de vereniging "het voorbije jaar een zeer onzekere periode was door het uitblijven van een positief antwoord aangaande de financiering van het project Evidence-Based Medicine-richtlijnen". De vereniging verzekert ons dat ze zijn blijven aandringen, uiteindelijk "heeft de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid ingezien dat het door ons gecoördineerde project richtlijnen een belangrijke ondersteuning biedt aan het huisartsenberoep".Werking herbekijken?Dat het bedrag nu aanzienlijk lager ligt dan vroeger is omdat Domus Medica geen subsidies meer krijgt voor de logistieke ondersteuning van huisartsenpraktijken: "Anderzijds is het zo dat de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid niet meer wilt investeren in andere projecten ter ondersteuning van het huisartsenberoep. Subsidiëring voor diverse projecten (o.a. voor de startende alsook stoppende huisarts, huisartsenkringen en ICT) valt met dit nieuwe KB dan ook weg, ondanks een blijvende inzet gedurende het voorbije jaar door alle betrokkenen."."Door deze beslissing zijn we dan ook genoodzaakt de huidige werking te evalueren om te kijken welke projecten wel dan niet kunnen verder gezet worden het volgende jaar."Domus Medica kan daarvoor natuurlijk ook bij de Vlaamse overheid aankloppen, want die heeft ondertussen een aantal bevoegdheden van de federale overheid overgenomen. Ook heeft Domus Medica zich vorig jaar syndicaal vastgekoppeld aan AADM en leidt ook dat tot nieuwe inkomsten voor de vereniging.Domus Medica krijgt 75% van de subdidie nadat ze een gedetailleerd werkplan voorleggen. Het saldo wordt afgerekend op het eind van de periode, na een gedetailleerd verslag - inclusief een financiële balans. De subsidie die DM en SSMG voor de lopende periode krijgen, dient volgens het KB voor (citaat): het bevorderen van het gebruik van de Evidence-Based Richtlijnen in de beroepsuitoefening van de huisartsen; het finaliseren en laten valideren van de uit te werken richtlijnen opgestart in 2014; het coördineren van het multidisciplinair team samengesteld uit artsen-kinesitherapeut-ergotherapeut die de 300 geselecteerde `evidence summaries' voor de arts omzet naar een specifieke informatiebron en "scripts" voor het gebruik in de ergotherapie en de kinesitherapie".