...

De artsenvakbonden hadden erop aangedrongen dat de e-facturatie bij de toepassing van de verplichte derdbetalersregeling vanaf 1 oktober naadloos moest verlopen. Maar dat is alles behalve het geval. Domus Medica inventariseerde via het meldpunt dbr@domusmedica.be een aantal problemen en wil nu door overleg een serie pijnpunten proberen weg te werken.De voorstellen hebben vooral betrekking op het verloop van het hele administratieve proces. Het is nu voor de huisarts bijna onmogelijk na te gaan voor welke patiënten hij van een ziekenfonds een terugbetaling ontvangt, en om te controleren of het ontvangen bedrag correct is. Domus Medica vraagt dat bij de afrekening een aantal - eigenlijk voor de hand liggende - gegevens vermeld worden, die controle vergemakkelijken.Domus Medica wil bovendien dat de software nog verbeterd wordt, zodat het mogelijk wordt de status van de betalingen makkelijk op te volgen. Er moeten vlotte communicatiemogelijkheden over problemen met het ziekenfonds komen. De status van chronisch zieke of palliatieve patiënt moet duidelijk zijn in de verzekerbaarheidsgegevens. En het aantal foutmeldingen moet drastisch omlaag.De mededeling van Domus Medica met de opsomming van de gevraagde verbeteringen vind je hier.