...

Een oproep tot deconventie moeten huisartsen niet meteen verwachten van Domus Medica. "Protesteren omdat je 0,76% index kwijtspeelt, dat krijg je niet verkocht aan de bevolking." Voorzitter Maaike Van Overloop breekt wel een lans voor een afzonderlijk huisartsenbudget. Vooral in kringen van het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen bestond de hoop dat Domus Medica (DM) een ferm standpunt zou innemen over de nieuwe conventie die stilaan vaste vorm krijgt. De voorzitter en enkele leden van het huisartsensyndicaat - die tegelijk ook lid zijn van de Domus - poogden de algemene vergadering van DM aan te porren om een oproep tot deconventie te verspreiden. Maar zover kwam het zaterdag niet. Elf euro opslaan?"We zijn uitgegaan van het voorstel van akkoord dat op de onderhandelingstafel ligt en hebben berekend wat deconventioneren zou betekenen voor de portemonnee van de huisarts", licht Dr. Maaike Van Overloop toe. "Het akkoord weigeren betekent automatisch dat je als huisarts je sociaal statuut erbij inschiet. Alleen al om dat sociaal statuut te compenseren zou je als huisarts je erelonen met 50% moeten opslaan. Je zou dan 36 euro moeten vragen voor een raadpleging." Basis voor de rekensom is een huisarts die 17 patiënten per dag ziet.Van een oproep tot massale deconventie kan in die context geen sprake zijn, zegt Van Overloop. "Hoe je het draait of keert, deconventie is geen optie. Zo'n oproep zou overigens tot een tweespalt kunnen leiden tussen stedelijke en rurale huisartsen. Zeker in de stad, met sociale woonwijken en veel Omnio-statuten, is het zinloos om zelf je tarieven te bepalen."Omnio-statutenDe toename van het aantal Omnio-patiënten maakt huisartsen ook kwetsbaar, beseft Van Overloop. "Een grote groep patiënten kan zich niet alles permitteren en daar moeten we gewoon rekening mee houden. Elf euro supplementair aanrekenen is ontzettend veel geld. Voor die mensen komt dat neer op twee pakjes sigaretten. Dat geld kunnen ze niet missen. Het mag dan misschien grof klinken, maar zo is het wel. Je sociaal statuut recupereren bij Omnio-patiënten is dus onmogelijk. Je zou dan bij je overige patiënten veel meer moeten recupereren... Op den duur is het einde zoek."Maar is het dan niet jammer dat driekwart procent van de index moet dienen om er wachtposten mee te financieren? "Op zich blijft de indexmassa voor huisartsen wel behouden", repliceert Van Overloop. "Die 0,76% weegt niet gigantisch op onze erelonen. Daarover nu gaan protesteren en dwarsliggen, dat krijg je onmogelijk verkocht aan de bevolking. Wij zijn net de beroepsgroep die veel werk heeft. En door de natuurlijke uitvloei van artsen, zal er in de toekomst alleen nog maar meer werk bijkomen." De Domus-voorzitter verwacht veel van het rechtstreeks overleg met minister Onkelinx. Vorig jaar drong de vereniging er al eens op aan, en op 4 februari is het zover. "We gaan pleiten om de eerste en tweede lijn uit elkaar te halen. Het huidige systeem vertoont te veel hiaten. Vandaar ons voorstel om een separaat huisartsenbudget vast te leggen, waarover met huisartsen wordt onderhandeld." Budget onbenutDaarnaast vestigt Domus Medica de aandacht op een flink deel van het huisartsenbudget dat jaar na jaar onbenut blijft. Er zijn nog steeds te veel patiënten zonder GMD en ook de preventiemodule wordt nog te weinig aangerekend. Een ander voorbeeld is de diabetespas, ook die wordt niet optimaal benut. "Zo gaat een kapitaal verloren. Huisartsen moeten zich daar beter van bewust worden. Het is aan ons om die boodschap te ondersteunen."Maaike Van Overloop: "Deconventioneren is geen optie. Je sociaal statuut recupereren bij Omnio-patiënten is onmogelijk."