...

Het wordt de komende weken pompen of verzuipen voor de gezondheidszorg en heel wat andere sectoren. Sowieso heeft Domus Medica al een tijdje geleden de website www.mijncoronatest.be uitgewerkt. Om de eerste lijn te ontlasten, kunnen patiënten met milde symptomen daar terecht. Maar het valt niet uit te sluiten dat ook nogal wat huisartsen geveld worden. In dat geval heeft Domus Medica een noodplan voor de huisartsgeneeskunde klaar. Het treedt in werking op het moment dat in een eerstelijnszone meer dan 5% van de huisartsen uitvalt. In code geel optimaliseren de kringen hun wachtpostwerking en scheiden ze de instroom aan besmettingen van andere patiënten.Code oranje wordt van kracht wanneer 20 tot 40% van de huisartsen besmet is. Positief geteste huisartsen die niet ziek zijn doen dan best enkel teleconsultaties. Patiënten voor wie dat niet volstaat, worden doorgestuurd. Huisartsen maken hierover afspraken met collega's. Wie volledig actief blijft, krijgt de raad een telesecretariaat in te schakelen om oproepen te triëren. De huisartsenwachtposten openen een triagecentrum.Drastischer wordt het scenario in het geval dat meer dan 40% van de huisartsen uitvalt (code rood). De nog actieve artsen wil Domus Medica dan per gemeente samenbrengen op één locatie. Per gemeente of eerstelijnszone organiseert men huisbezoeken centraal, met ondersteuning van een gemeentelijk callcenter. Tot slot is er het -toch wel redelijk onwaarschijnlijke- script waarbij meer dan de helft van de huisartsen uitvalt. Het noodplan van Domus Medica voorziet dan de sluiting van alle praktijken en de organisatie van één wachtpost per eerstelijnszone. Triëren gebeurt zoveel mogelijk telefonisch. De huisartsenorganisatie rekent op de gemeenten om administratief personeel ter beschikking te stellen zodat taken kunnen overgenomen worden.