...

Dat men overal in Vlaanderen bezig is de opvang van mogelijke Covid-19-patiënten te regelen, bleek nog uit het berichtje dat we deze ochtend plaatsten over AZ Alma en de huisartsenkringen van het Meetjesland. Het aantal patiënten bij wie de infectie is vastgesteld in België is deze week elke dag verdubbeld, en het is niet bekend hoe lang deze toename nog zal duren.Samenwerking tussen de ziekenhuizen en de huisartsen is bovendien nodig omdat huisartsen vaak niet beschikken over voldoende materiaal om zichzelf en hun patiënten te beschermen. Huisartsen krijgen ook binnen de richtlijnen van Sciensano eigenlijk de functie van telefonische 'gatekeeper'.Het model voor samenwerking dat Domus Medica en Zorgnet-Icuro samen uitwerkten, gaat er vanuit dat de huisarts die telefonisch trieert patiënten voor de afname van een staal doorverwijst naar een centrale plaats. Dat kan een huisartsenwachtpost zijn, een lokaal in het ziekenhuis of mogelijk zelfs een daarvoor uitgeruste 'container'.Door het aanbieden van afspraken voor staalnamen buiten de praktijkruimten, is het mogelijk om de patiëntenstromen gescheiden te houden. Belangrijk is ook dat de spoeddiensten van de ziekenhuizen worden ontlast.Voor patiënten die zich niet kunnen verplaatsen moet er ook bekeken worden hoe mobiele teams de stalen aan huis kunnen afnemen met een minimale kans op uitbreiding van de besmetting.De lokaal afgesproken maatregelen zullen extra personeels- en materiaalkosten met zich brengen. Huisartsen en ziekenhuizen rekenen erop dat de overheid met financiering over de brug komt.Huisartsen en ziekenhuizen bieden met deze maatregelen een antwoord op de (dreigende) schaarste aan beschermingsmateriaal en het gebrek aan duidelijke oplossingen hiervoor.