...

De overheid voorziet meer dan duizend bedden in de opvangcentra. Een medische check-up van de daklozen is geen overbodige luxe: 63% geeft immers aan zich in een matige, slechte tot zeer slechte gezondheidstoestand te bevinden. Als de vrijwilligers van Dokters van de Wereld al deze daklozen willen bezoeken, dienen ze in minstens drie verschillende opvangcentra langs te gaan. Bovendien blijven ze hun mobiele teams inzetten in de hub voor transitmigranten. De noden zijn dit jaar groot en daarom zoekt de organisatie nog vrijwilligers. Concreet gaat het daarbij over ministens 15 artsen, 10 verpleegkundigen en 15 voetspecialisten. Wie geïnteresseerd is om als vrijwilliger voor Dokters van de Wereld te gaan werken, kan zich aanmelden via de website www.doktersvandewereld.be