...

"In onze projecten zien we al enige tijd een toename van het aantal mensen aan de rand van de samenleving (daklozen, asielzoekers, druggebruikers, Belgen in extreme armoede). Tegelijk uit de moeheid binnen de zorgsector zich in een daling van het aantal medische vrijwilligersaanmeldingen (artsen, verpleegkundigen, maar ook specialisten, tandartsen...). We willen vermijden dat we door een gebrek aan vrijwilligers de groter wordende groep van hulpbehoevende mensen deze winter niet meer zouden kunnen helpen", licht Emmy Deschuttere (communication officer, Dokters van de Wereld) toe.Antwerpen, Brussel, OostendeOm de toename van de humanitaire zorgnoden op te vangen, is Dokters van de Wereld dringend op zoek naar een 80-tal vrijwilligers: "Dat gaat bijvoorbeeld over onthaalmedewerkers die hygiënekits of thermische dekens uitdelen op onze zorgbus, mobiele teams die op straat en langs stations op zoek gaan naar daklozen die in nood verkeren, maar zeker ook verpleegkundigen of artsen die één of twee keer per maand bijspringen in onze vaste kabinetten in Antwerpen, Brussel of Oostende", duidt Pierre Vanheddegem, Directeur Belgische projecten voor Dokters van de Wereld.Schrijnend"Elke dag zien wij in onze kabinetten of zorgbussen toestanden die men in een land als België niet voor mogelijk houdt. Dat gaat dan bijvoorbeeld over daklozen die op straat uitzieken van een longontsteking, vrouwen van 60+ die in onze zorgbus langskomen met incontinentieproblemen of bijvoorbeeld kankerpatiënten of diabetici die zijn uitgesloten van ons zorgsysteem en medische opvolging. Het zijn deze mensen die we samen met een ploeg van honderden vrijwilligers elke dag verzorgen en tijdens deze harde wintermaanden absoluut niet in de steek willen laten."