...

Dokters van de Wereld is dringend op zoek naar vrijwillige artsen en verpleegkundigen voor de komende winter. Vooral in Antwerpen is de nood hoog."Tot nu toe beschikken we in Antwerpen slechts over twee artsen die hebben toegezegd om gratis medische consultaties te houden bij de daklozen. We hebben nood aan meer artsen om op drie verschillende plaatsen in de stad raadplegingen te verzorgen voor de meest kwetsbare groepen", vertelt Kathleen Debruyne, coördinator COZO Antwerpen.Voor het tweede jaar op rij wil Dokters van de Wereld in Antwerpen een winterplan uitrollen om medische zorg te verzekeren voor daklozen en mensen zonder papieren. "Bij de eerste editie vorig jaar konden we rekenen op een zestal vaste artsen en 15 verpleegkundigen die vrijwillig medische consultaties verzorgden. De komende wintermaanden willen we tussen 1 december en medio maart op drie verschillende daklozencentra in de stad consultaties houden. Bedoeling is om zowel voormiddag- , namiddag- als avondconsulten te voorzien. De ziektebeelden tijdens de wintermaanden verergeren door de barre levensomstandigheden en een groot deel van deze doelgroep heeft normaal nauwelijks toegang tot eerstelijnshulpverlening. Door die hulp naar hen toe te brengen en ze gratis aan te bieden, hopen we die drempel te verlagen. " Artsen die graag willen meewerken aan dit winterplan, kunnen zich aanmelden bij Dokters van de Wereld. "Iedere vrijwilliger kan zelf aangeven op welke momenten we op hem kunnen rekenen. Idealiter neemt elke dokter een consult om de twee weken voor zijn rekening."Info: of tel. 0495-276.100