...

In 2010 had Cebam 4.069 gebruikers. Dat is een toename met 50% ten opzichte van het jaar voordien. De helft van de gebruikers zijn huisartsen. Specialisten doen minder een beroep op Cebam. Ze zijn goed voor 18%. Andere zorgberoepen die vaak Cebam raadplegen, zijn verpleegkunden (12%), vroedvrouwen (4%), kinesitherapeuten en apotekers (telkens 2%). Werknemers van het KCE zijn uiteraard ook intensieve gebruikers. In 2010 werden in totaal 45.687 artikels gedownload uit de Cebam Digital Library for Health (CDLH).De cijfers zijn afkomstig uit een antwoord van minister Onkelinx op een parlementaire vraag van Louis Ide, die ook geteresseerd was in de opdeling per gewest. Cebam en CDLH genieten vooral bekendheid bij Nederlandstalige zorgverleners. Maar Franstaligen halen hun achterstand de laatste tijd in.Siegfried Geens, die verantwoordelijk is voor de codinatie van de CDLH, schrijft die inhaaloperatie vooral toe aan de aanstelling van een nieuwe collega, die nu zorgt voor de Franstalige communicatie en bijscholing.Door integratie van de CDLH met eHealth en het emd - onder meer dankzij de Cebam Evidence Linker - verwacht men dat de consultatie van lokale en internationale richtlijnen, meta-analyses en vakliteratuur van hoge kwaliteit nog zal toenemen.Het is ongetwijfeld nu al zo dat de integratie van Cebam Evidence Linker in het emd bijdraagt tot het raadplegen van deze bronnen, zegt Dr. Geens, maar in welke mate zal pas eind dit jaar nauwkeuriger worden geanalyseerd.