...

Het is niet de eerste keer dat Degadt in de clinch gaat met ziekenhuisartsen. Sinds hij een enquête organiseerde om de inkomens van radiologen en klinisch biologen in kaart te krijgen, voelen die disciplines zich geviseerd. De Bvas zag er een flagrante schending van de privacy in.MP-normOok nu weer loopt de spanning op. Aanleiding is de reactie van Degadt op het wetsvoorstel dat Louis Ide indiende om het loon van ziekenhuisbestuurders aan banden te leggen. Als Ide zijn slag thuishaalt, mogen directeurs niet meer verdienen dan de 240.000 euro bruto die de Vlaamse minister-president jaarlijks opstrijkt (de MP-norm). "Ziekenhuizen worden nu eenmaal met overheidsgeld gefinancierd en dat moet zo transparant mogelijk ingezet worden", is de redenering.Een rondvraag van Artsenkrant bracht aan het licht dat tal van ziekenhuisbestuurders ruim boven de MP-norm scoren. Zo geldt 350.000 tot 400.000 euro per jaar als een marktconform salaris voor een directeur van een groot ziekenhuis. Volgens onze bronnen zijn er uitschieters tot 500.000 euro en zelfs 800.000.Geconfronteerd met die cijfers, haalde Degadt op zijn beurt uit naar de excessieve inkomens bij bepaalde ziekenhuisartsen. "Radiologen, klinisch biologen en andere artsen die veel technische prestaties leveren, verdienen ook 800.000 tot één miljoen", zei hij zonder verpinken. "Artsen hebben een grote verantwoordelijkheid en hebben lang gestudeerd. Maar de vraag is of die extreem hoge vergoedingen verantwoord zijn. Het gaat om geld van de sociale zekerheid. Geld dat van u en mij komt."'Populisme en stemmingmakerij'Daarmee zat het spel pas goed op de wagen. Artsen betalen als zelfstandigen mee voor machines en personeel, waardoor ze maar een deel van hun omzet overhouden. "De Zorgnet-directeur bezondigt zich aan populisme en stemmingmakerij", klonk het in koor. "Excessen in de lonen van ziekenhuisdirecteurs bestaan wel degelijk. Dat Degadt er in een ruk de verdiensten van radiologen en klinisch biologen bij sleurt, met compleet uit de lucht gegrepen bedragen, is beneden alles."Een heel ander geluid valt dezer dagen te horen bij Johan Hellings, topman van Icuro, dat de openbare ziekenhuizen overkoepelt. In een interview met Artsenkrant (zie de editie van vandaag) schaart hij zich zonder aarzelen achter een maximumloon voor directeurs. Maar de inkomens van artsen, dat is een heel ander debat, vindt hij.