...

"Hittegolven, droogte, overstromingen, de symptomen van klimaatverstoring zijn al voelbaar in België" schrijft dokter David Hercot in zijn oproep. Hij haakt in op de hittegolf van vorige week: woensdag werd het historisch hitterecord in ons land gebroken, en de dag daarop gebeurde dat nog eens opnieuw. "Dat zijn alleen de symptomen maar ze nemen toe en worden pathognomonischer."Verder gaan dan symptomenWordt daar dan niets tegen ondernomen? "In de afgelopen jaren hebben de volksgezondheidsautoriteiten maatregelen genomen om de verwachte effecten te beheersen: hitte- en ozonplannen, nationaal medisch interventieplan, monitoring van exotische muggen, opleidingsmodules over de gezondheidseffecten van de klimaatverandering, en vele andere." Dokter Hercot legt zich professioneel toe op volksgezondheidsbeleid. Hij verwijst naar de website https://www.adapt2climate.be/secteur/gezondheid voor een lijstje van de maatregelen die verschillende overheden in België al ondernamen.Maar met de oproep wil hij - uit persoonlijke naam - verder gaan: "Al deze aanpassingsmaatregelen zijn uiteraard noodzakelijk. Zullen ze de zieke planeet redden? In onze ogen is dit beleid meer gericht op het verlichten van symptomen dan op het aanpakken van de oorzaak. Zoals het geven van zuurstof aan een COPD-patiënt die blijft roken."Docs for climateDokter Hercot bundelde de krachten met enkele collega-artsen - het collectief Docs for climate. En dat zoekt nu steun bij nog meer collega's: "Is dit alles wat de artsen en volksgezondheidsexperts in dit land kunnen doen? Is het niet zo dat voorkomen beter is dan genezen? Of dat het op zijn minst beter is om de ernst van de aandoening te verminderen nu de ontregeling al zo zichtbaar is?""Hoe kunnen wij als artsen de IPCC-aanbevelingen ondersteunen om de uitstoot van broeikasgassen snel te verminderen?" Om die vraag te beantwoorden wil het collectief artsen en zorgverleners samenbrengen, die verder willen gaan symptoombestrijding - om "samen met de andere actoren naar een samenleving te gaan die de broeikasgasuitstoot echt vermindert".Al meer dan honderd artsen en zorgverleners hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn. Dat kunnen anderen ook doen met het formulier op http://bit.ly/docsforclimate-be-1 of per e-mail info@docsforclimate.be. De eerste stap van Docs for climate is zoveel mogelijk steun te vinden voor een open brief die de overheid wijst op het urgente karakter van maatregelen die echt iets veranderen. "Wanneer u uw interesse meldt aan Docs for climate, houdt dat niet al in dat u onze actie ondersteunt, maar wel dat u graag verder op de hoogte blijft van de inhoud van de oproep - en van verdere initiatieven."