'Het is goed in 't eigen hart te kijken, 's avonds voor het slapen gaan.' Met de enquête 'Wie bent u, dokter?' geeft Artsenkrant u die gelegenheid. Nu al voor de vijfde maal in het bijna 40-jarige bestaan van de krant peilen we naar uw socio-professionele bezigheden. Met de resultaten in de hand kan Artsenkrant nog meer inspelen op uw verwachtingen. Het laat ons toe u diensten en informatie op maat aan te bieden. Zo weerspiegelen onze gedrukte en elektronische media uw behoeften.

En er is meer. Doordat we dit onderzoek om de acht jaar voeren, kunnen we uw antwoorden doorheen de jaren vergelijken. Dat laat een beschrijving toe van de evolutie van het medisch korps over verschillende decennia. Het hoeft geen betoog dat dit een goudmijn aan data oplevert.

'Wie bent u, dokter?' gaat over cruciale professionele thema's. Over verloning, EMD-ontwikkelingen, contingentering, organisatie van medische praktijken, rol van de artsensyndicaten... We zullen niet nalaten om overheden en decisionmakers uit de gezondheidszorg te confronteren met uw antwoorden, commentaren en bezorgdheden.

De respons op de jongste edities van 'Wie bent u, dokter?' was massaal. Met als record de 4.000 antwoorden in 2001. Het bewijst dat u van tijd tot tijd uw hart wil luchten en uw verwachtingen kenbaar wil maken. Eens te meer is Artsenkrant, de referentie voor huisartsen en specialisten, hierbij uw klankbord gedurende bijna 40 jaar. We confronteren politici en publieke opinie ook met uw problemen. Het grote aantal op Artsenkrantartikels geïnspireerde vragen van parlementsleden in de Kamer en in de regionale parlementen bewijst onze invloed. Deelnemen aan 'Wie bent u, dokter?' maakt het mogelijk om een compleet beeld te schetsen van het medisch korps in al zijn diversiteit, complexiteit en rijkdom.

'Het is goed in 't eigen hart te kijken, 's avonds voor het slapen gaan.' Met de enquête 'Wie bent u, dokter?' geeft Artsenkrant u die gelegenheid. Nu al voor de vijfde maal in het bijna 40-jarige bestaan van de krant peilen we naar uw socio-professionele bezigheden. Met de resultaten in de hand kan Artsenkrant nog meer inspelen op uw verwachtingen. Het laat ons toe u diensten en informatie op maat aan te bieden. Zo weerspiegelen onze gedrukte en elektronische media uw behoeften.En er is meer. Doordat we dit onderzoek om de acht jaar voeren, kunnen we uw antwoorden doorheen de jaren vergelijken. Dat laat een beschrijving toe van de evolutie van het medisch korps over verschillende decennia. Het hoeft geen betoog dat dit een goudmijn aan data oplevert.'Wie bent u, dokter?' gaat over cruciale professionele thema's. Over verloning, EMD-ontwikkelingen, contingentering, organisatie van medische praktijken, rol van de artsensyndicaten... We zullen niet nalaten om overheden en decisionmakers uit de gezondheidszorg te confronteren met uw antwoorden, commentaren en bezorgdheden.De respons op de jongste edities van 'Wie bent u, dokter?' was massaal. Met als record de 4.000 antwoorden in 2001. Het bewijst dat u van tijd tot tijd uw hart wil luchten en uw verwachtingen kenbaar wil maken. Eens te meer is Artsenkrant, de referentie voor huisartsen en specialisten, hierbij uw klankbord gedurende bijna 40 jaar. We confronteren politici en publieke opinie ook met uw problemen. Het grote aantal op Artsenkrantartikels geïnspireerde vragen van parlementsleden in de Kamer en in de regionale parlementen bewijst onze invloed. Deelnemen aan 'Wie bent u, dokter?' maakt het mogelijk om een compleet beeld te schetsen van het medisch korps in al zijn diversiteit, complexiteit en rijkdom.