...

Kijk er de lijstjes met Belgische ministers maar op na. Zowel 'Volksgezondheid' als 'Sociale Voorzorg' hebben traditioneel altijd tot het erfgoed van socialisten en katholieken behoord. Rond de eeuwwisseling slaagden alleen Agalev'ers Magda Aelvoet en Jef Tavernier erin de lange stoet van CVP- en PS-excellenties te doorbreken. Op Volksgezondheid dan nog, en niet op het budgettair veel gewichtigere departement Sociale Zaken dat instaat voor de terugbetaling van medische zorg.Een liberaal op één van de sociale sleutelposities was tot dusver niet alleen ondenkbaar, vanuit het blauwe fabriekje was er ook nooit concrete interesse in die richting. Van oudsher hebben liberalen meer affiniteit met fiscaal-economische, juridische of bestuursmatige portefeuilles. Maar plots is er nu de open sollicitatie van Open VLD voor de ministerportefeuille van Sociale Zaken. De partij van Gwendolyn Rutten pakt zowaar uit met een zorgplan, een liberale aanpak voor zorg en de oude dag.Dat het partijbestuur de waanzinnig populaire Maggie De Block naar voren schuift om haar zorgplan desgevallend uit te voeren, is op zich niet onlogisch. Zij reed een opgemerkt parcours als staatssecretaris voor Asiel en Migratie, waar ze met harde hand orde op zaken stelde. Met Armoedebestrijding, haar andere portefeuille, kwam ze veel minder in beeld. Maar Sociale Zaken is nog van een heel andere orde. "Ze heeft er in elk geval de expertise en de daadkracht voor. Het is onze dokter. Met het recept van Maggie De Block zetten we op vlak van gezondheidszorg een en ander op orde", lichtte Rutten toe. Een boodschap die ze wat later herhaalde op twitter: "Ik zal u vertellen hoe wij de uitdagingen in de zorg aanpakken. Zoals een dokter: diagnose, remedie en genezing."Veel hangt natuurlijk af van de verkiezingsuitslag op 25 mei en wat er in de nasleep daarvan gebeurt. Of de andere partijen Open VLD het sleuteldepartement Sociale Zaken - al dan niet in combinatie met Volksgezondheid - gunnen, is nog maar zeer de vraag.Tot slot nog dit. Voor een publiek van artsen schoot de staatssecretaris recent in eigen voet met een communicatieblunder over het delicate thema van gegevensdeling in de zorg. Nogal wat artsen keken vreemd op toen Maggie in een open brief schreef dat "de 'Big Data' in de gezondheidszorg moeten worden ontsloten en uitgewisseld tussen ziekenfondsen, overheid, wetenschappers en de industrie". Het daarop volgende rondje damage control volstond niet echt om de argwaan weg te werken.