...

Als kinderarts was dokter Mercken (86) ook lange tijd actief in het bestuurscomité van de Belgische Vereniging van Kinderartsen. En hij vertegenwoordigde gedurende jaren het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheer-Specialisten (VBS) op Europees niveau, bij de Union Europeénne des Médecins Spécialistes (UEMS). Vooral bekendheid verwierf de Brusselse pediater echter als voorzitter van het VBS tussen 1987 en 2000. Vorige vrijdag, 11 maart, werd dokter Mercken begraven in Elsene.