...

De MR is een partij geworden die laveert tussen centrum en centrumlinks. Daardoor is er in Franstalig België geen klassieke rechtse strekking meer, zoals die in de meeste Europese democratieën wel bestaat _ denk aan Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Vlaanderen. Dat is een flagrante tekortkoming, is de stelling van Alain Destexhe.Zijn nieuwe lijst spiegelt zich aan de N-VA. Tot op zekere hoogte toch... "Dat is een partij met een zeer coherent politiek standpunt, en een na te volgen aanpak inzake migratie, kernenergie en socio-economisch beleid. Uiteraard verwerp ik het confederalisme en de anti-Franstalige posities in de Brusselse randgemeenten."Dokter Destexhe is absoluut voorstander van de liberale geneeskunde. "De vrije keuze van de patïent en de therapeutische vrijheid van de arts vormen een fundamentele garantie voor de patiënten. Die hebben overigens een groot vertrouwen in de artsen, en met name de huisartsen. Gezien het chronische deficit van de ziekenhuizen lijkt het me een illusie om de ereloonsupplementen in een privékamer af te schaffen."Gezondheidspreventie opnieuw federaliseren is een ander standpunt op de lijst van Alain Destexhe. "De zorguitgaven zullen de pan uitswingen doordat gezondheid steeds belangrijker wordt in het leven van de mensen. Om die uitgaven te kunnen financieren, pleiten we voor minder administratie en paperasserij. De ziekenfondsen hebben nog steeds te veel macht. De huidige regering heeft op dat vlak niet veel verwezenlijkt. Kijk maar naar de campagnes en de demagogie van Solidaris..."De MR is voorstander van het VN-migratiepact. "Dat is een van de redenen van mijn breuk. Het is een kwestie van overtuiging. Europa heeft tot nog toe gefaald in het beheersen van de migratiestromen. De migratiecrisis van 2015 verklaart wellicht de brexit, maar het federale beleid blijft doorslaggevend. In mijn recente boek leg ik overigens uit dat gezinshereniging verantwoordelijk is voor de helft van het miljoen nieuwe en blijvende migranten in België tussen 2000 en 2013. Ik stel in het boek 15 aanbevelingen voor, waaronder beperking van de gezinshereniging, de strijd tegen schijnhuwelijken en tegen het uitdeinende islamisme en een aanzienlijke inspanning inzake economische en culturele integratie."Les Listes Destexhe stelt tien prioriteiten voorop. "We willen onder meer de migratie afremmen en inzetten op integratie, door het beleid van Theo Francken voort te zetten. Daarnaast focussen we op een halvering van het aantal verkozenen en een vereenvoudiging van de openbare structuren; minder belastingen door een beperking van de administratieve overheidsuitgaven; uitvoering van minstens de helft van de gevangenisstraffen; en een ecorealistisch beleid met minstens tien jaar uitstel van de kernuitstap om te vechten tegen de klimaatopwarming en een verhoging van de elektriciteitsfactuur te voorkomen."(vertaling en bewerking: Veerle Caerels)