...

Op 9 november overleed na een lange ziekte huisarts Adia Rabau (58), een bekende dokter in het Antwerpse. De overledene was tussen 2000 en 2006 raadslid en van 2003 tot 2006 ondervoorzitter van de provinciale raad van de Orde in Antwerpen. Van 2006 tot 2009 was dokter Rabau plaatsvervangend raadslid, van 2009 tot 2015 opnieuw raadslid en tussen 2009 en 2012 penningmeester. Dokter Christel De Poorter, huidig voorzitter van de Provinciale Raad van Antwerpen van de Orde stelt dat Adia Rabau met beide voeten in de praktijk en de patiëntenzorg stond en vooral erg begaan was met haar patiënten. "Ze wist perfect wat er reilde en zeilde", aldus dokter De Poorter.Voorts was dokter Rabau bestuurslid van de Koninklijke Geneeskundige Kring van Antwerpen en voorzitter van de Geneeskundige Dagen van Antwerpen. Ze lag ook mee aan de basis van de huisartsenvereniging van Wilrijk. Tot aan haar overlijden was ze daarvan trouwens ook nog penningmeester.Haar echtgenoot, dokter Dirk Scheveneels, zelf jarenlang voorzitter van de kring van Wilrijk, benadrukt dat "Adia bijzonder gewaardeerd werd door haar patiënten en zeer begaan was met zieke mensen."De uitvaartplechtigheid heeft zaterdag 18 november plaats om 11 uur in de kerk Kristus Koning, Jan De Voslei in Antwerpen. Gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10u30. De redactie van Artsenkrant condoleert dokter Scheveneels en de familie met het verlies van Adia Rabau.